DNV GL w Polsce

  • My Care
  • ViewPoint: Privacy & Information Security
  • Technology Outlook 2030
  • Certyfikaty w technologii blockchain
14 stycznia 2021

Ważne zmiany dotyczące certyfikacji na zgodność z FSSC 22000 v5.1

W ramach FSSC opublikowano nową wersję normy 5.1, w celu uwzględnienia nowych wymagań GFSI w zakresie benchmarkingu, wzmocnienia procesu licencjonowania i programu integralności aktywów, jak również mając na celu poprawę jakości dokumentu, co przełożyło się na niewielkie zmiany edytorskie czy uzupełnienia w stosunku do wersji 5; norma jest dostępna na stornie internetowej FSSC.

  • Food and beverage
Zobacz wszystkie