DNV GL w Polsce

Dane spółki Germanischer Lloyd Polen sp. z o.o.

  • Numer KRS: 0000135741, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 18.10.2002
  • REGON: 810525856
  • NIP: 810525856
  • Wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000 PLN