DNV GL w Polsce

ISO 50001

System Zarządzania Energią

UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
ISO 50001 DNV GL
Efektywność energetyczna pomaga organizacjom redukować koszty, a także oszczędzać zasoby i przeciwdziałać zmianom klimatu. ISO 50001 wspiera organizacje we wszystkich sektorach w bardziej efektywnym wykorzystywaniu energii poprzez rozwój Systemów Zarządzania Energią (EnMS).