DNV GL w Polsce

ISO 50001

System Zarządzania Energią

Efektywność energetyczna pomaga organizacjom redukować koszty, a także oszczędzać zasoby i przeciwdziałać zmianom klimatu. ISO 50001 wspiera organizacje we wszystkich sektorach w bardziej efektywnym wykorzystywaniu energii poprzez rozwój Systemów Zarządzania Energią (EnMS).

ISO 50001 DNV GL
14 stycznia 2021

Ważne zmiany dotyczące certyfikacji na zgodność z FSSC 22000 v5.1

W ramach FSSC opublikowano nową wersję normy 5.1, w celu uwzględnienia nowych wymagań GFSI w zakresie benchmarkingu, wzmocnienia procesu licencjonowania i programu integralności aktywów, jak również mając na celu poprawę jakości dokumentu, co przełożyło się na niewielkie zmiany edytorskie czy uzupełnienia w stosunku do wersji 5; norma jest dostępna na stornie internetowej FSSC.

  • Food and beverage
Więcej aktualności...