DNV GL w Polsce

Przejście na ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kontakt:

Potrzebujesz pomocy przy przejściu?

Skontaktuj się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Safety Helmets
Pora zacząć przygotowania do przejścia z normy OHSAS 18001 na ISO 45001. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.
30 listopada ukazał się ostateczny projekt normy międzynarodowej (FDIS) ISO 45001.Obowiązujący tekst dokumentu jest spodziewany w lutym 2018, po trwającym dwa miesiące przeglądzie końcowym.  Po opublikowaniu ostatecznej wersji normy, norma OHSAS 18001 zostanie wycofana, a certyfikowane organizacje będą miały trzy lata na wprowadzenie koniecznych zmian. Dysponując tekstem ostatecznego projektu nowej normy (FDIS), przygotowania można rozpocząć już dziś.

Główne zmiany, jakie wprowadza ISO 45001


Norma ISO 45001 opiera się na strukturze podstawowej (HLS) wspólnej dla wszystkich norm ISO.

Wchodząc do rodziny norm ISO, norma zostaje przyjęta jako międzynarodowy standard. Charakteryzuje ją struktura wspólna z innymi, powszechnie stosowanymi normami ISO, takimi jak ISO 9001, czy ISO 14001, dzięki co ułatwi jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania.

Użytkownicy znający normę OHSAS 18001 zorientują się, że większość jej wymagań znalazło w ISO 45001 swoją kontynuację. Jednakże pojawiają się tu także wymagania nowe lub zrewidowane. Niektóre zmiany wynikają z zastosowania struktury podstawowej (HLS), inne natomiast dotyczą konkretnie obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej informacji na temat zmian można znaleźć, wchodząc tutaj.


Rozpocznij proces migracji


Nasi audytorzy są już przygotowani: mają pełny obraz zmian i wiedzą, co jest potrzebne, by przestawić się z normy OHSAS 18001 na ISO 45001. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu przejścia, poczynając od fazy przygotowań, poprzez ocenę stopnia gotowości, po sprawne zakończenie procesu.


Oferujemy:
  • Materiały do samodzielnej pracy, w tym webinaria, wskazówki i wytyczne, listy kontrolne do samooceny, a także tradycyjne szkolenia z trenerem, dostosowane do Państwa potrzeb
  • Analizę stanu gotowości
  • Audyty procesu przejścia i narzędzia analizy porównawczej

Czy przedsiębiorstwa są gotowe do przyjęcia ISO 45001?


Z myślą o rozpoznaniu stopnia gotowości przedsiębiorstw w poszczególnych obszarach objętych zmianami, jakie wprowadza nowa norma, w DNV GL opracowane zostały ekspresowe ankiety ViewPoint Espresso Surveys. Ich wyniki wskazują na to, że wiele organizacji już podejmuje odpowiednie działania, jednakże, jak można było oczekiwać, poziom przygotowania jest różny. Większość luk wymaga uzupełnienia przed przyjęciem nowej normy. Oto, jak widzą to firmy certyfikowane według normy OHSAS 18001:

  • 5.1: Przywództwo i zaangażowanie – ten nowy rozdział wymaga od najwyższego kierownictwa wykazania się przywództwem i zaangażowaniem w obszarze systemu zarządzania. 39% respondentów deklaruje zgodność w tym zakresie, a 46% - częściową zgodność z wymaganiami. Tylko 4% wskazuje niski poziom zgodności lub jej brak. 
  • 7.4: Komunikacja – ten punkt wymaga od organizacji ustanowienia komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedniej do systemu zarządzania, z uwzględnieniem tego co, kiedy, jak, przez kogo i komu ma być komunikowane. 21% odpowiedzi wskazuje na pełną zgodność, 51% - częściową, a 11% - niski poziom lub brak zgodności.

Tu można przeczytać, jak przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację w kontekście ISO 51001: