DNV GL w Polsce

Breadcrumbs

Pierwsze doświadczenia audytorskie związane z przejściem na nowe normy ISO 2015

Relacja Audytora Wiodącego DNV GL - Rafała Kmiecika

Kontakt:

Jesteś zainteresowany wyceną?

Wyślij formularz
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
ISO 9001 DNV GL
Mija już 1,5 roku obowiązywania nowych standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Początkowe obawy, związane ze skomplikowaniem i pracochłonnością przejścia na zaktualizowane wymagania norm okazały się nie tak poważne.

W ciągu mijających 18 miesięcy, już ponad 40 Klientów DNV GL w Polsce uzyskało certyfikaty na nowe standardy. Planowane są kolejne audyty przejściowe i certyfikacyjne. Klienci chętnie korzystają również z usługi Analizy Luk. Pozwala ona na zidentyfikowanie obszarów, w których wymagania nowych norm nie zostały jeszcze w pełni wdrożone. Późniejszy audyt przejściowy czy certyfikacyjny staje się wtedy bardziej formalnością niż organizacyjnym wyzwaniem dla Klientów i audytorów.


Spostrzeżenia związane z przejściem na nowe ISO 2015


Spostrzeżenia z przeprowadzonych audytów i usług Analizy Luk pokazują, że najczęstsze problemy przy wdrożeniu nowych wymagań wynikają z braku powiązań zagrożeń i ryzyk w procesach z celami i wskaźnikami kluczowymi do ich osiągnięcia w ramach realizacji procesów.  

W ramach identyfikacji elementów kontekstu zewnętrznego i wewnętrznego, możemy również zaobserwować nie ujęcie jako ryzyka: 

- słabych stron organizacji 
- zewnętrznych zagrożeń wpływających na realizację procesów 
- nieosiąganie przez te procesy zaplanowanych wyników m in. w odniesieniu do jakości wyrobów i usług.

W zakresie doświadczeń dotyczących audytów standardu zarządzania środowiskowego, najwięcej trudności sprawia rozpoznanie i udokumentowanie aspektów środowiskowych z uwzględnieniem tzw. prostego cyklu życia wyrobu czy usługi. Przykładem spełnienia tego wymagania może być wpływ organizacji na aspekty środowiskowe związane z dostawami (opakowania wielokrotnego użytku, optymalizacja pakowania komponentów czy surowców, dostawy całopojazdowe).  Powyższe może dotyczyć również aspektów środowiskowych przy wysyłce wyrobów gotowych do klientów pośrednich lub bezpośrednich. Warto również pamiętać o obowiązku informowania o sposobie zagospodarowania odpadu, którym z czasem staje się nawet najtrwalszy produkt i jego komponenty.


Rola szkoleń w efektywnym wdrażaniu ISO 2015


Dużym wsparciem informacyjnym dla Klientów są szkolenia z zakresu zmian w nowych standardach jak i szkolenia dla audytorów wewnętrznych systemów ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; DIS ISO 45001 czy systemów zintegrowanych.  Ze szkoleń z nowych norm skorzystało już ponad 1350 uczestników. Wciąż planowane i organizowane są kolejne edycje szkoleń zarówno dedykowanych jak i otwartych. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają zakres wsparcia merytorycznego, jaki otrzymują w ramach zajęć z naszymi wykładowcami.  Tą drogą chcielibyśmy bardzo podziękować za okazywane zaufanie i tak szerokie zainteresowanie naszymi usługami szkoleniowymi, Analizą Luk oraz audytami w zakresie nowych standardów. Nie ustajemy w wysiłkach, aby nasze usługi były skutecznym wsparciem w przejściu na wymagania nowych norm.

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł lub masz inne pytania dotyczące przejścia na nowe normy ISO 2015 skontaktuj się z nami lub zapytaj o bezpłatną ofertę certyfikacji

Wyślij wiadomość Kontakt z Business Assurance Chcesz wiedzieć więcej na powyższy temat lub masz inne pytania?