DNV GL w Polsce

Filmy na temat ISO 45001 (ang.)

UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Kierownik Techniczny ds. Jakości Niall Pembery omawia kluczowe zmiany w ISO 45001 w stosunku do OHSAS 18001