DNV GL w Polsce

ISO 9001:2015

Skuteczne przejście na nową wersję normy
Man pointing to graphs

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Pokaż swoje przywiązanie do jakości i uzyskaj certyfikat ISO 9001:2015.

Dlaczego warto wdrożyć nową normę ISO 9001:2015?

  • Jest bardziej przyjazna dla organizacji i wymogów prowadzenia biznesu
  • Daje swobodę w podejściu do zawartości dokumentacji systemu
  • Ma mniej nakazowy, a bardziej biznesowy charakter
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie zmianą stają się nieodłącznymi elementami podejścia do systemu zarządzania

Jak wdrożyć ISO 9001? - Analiza luk 

Przed przystąpieniem do wdrożenia zaktualizowanej normy warto zidentyfikować obszary w systemie zarządzania (tzw. luki) konieczne do wdrożenia nowych elementów standardu. Pomoże w tym oferowana przez DNV GL analiza luk, która pozwala firmom na bardziej efektywne wdrożenie normy po zmianach. Analiza luk to audyt celowy. Jego zadaniem jest identyfikacja obszarów i procesów koniecznych do zaktualizowania lub zmiany w organizacji tak, aby w efekcie uzyskać pełną zgodność z nowymi wymaganiami.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj