DNV GL w Polsce

Przejście na ISO 22000:2018

Zarządzanie bezpieczeństwem żywności

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o ofertę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Food Safety
Czas rozpocząć przygotowania do przejścia z normy ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018. Możemy pomóc na każdym etapie tego procesu.

Nowa wersja normy ISO 22000 została opublikowana w czerwcu 2018 r. Wraz z publikacją dokumentu, wycofana zostanie aktualnie obowiązująca norma ISO 22000:2005. W ciągu trzyletniego okresu przejściowego, liczonego od daty publikacji, organizacje certyfikowane według ISO 22000:2005 będą musiały uzupełnić certyfikację pod kątem wymagań ISO 22000:2018.

Prace nad ISO 22000 osiągnęły aktualnie etap FDIS - projektu końcowego normy międzynarodowej, który wymaga jeszcze zatwierdzenia. Spodziewamy się jednak, że zakres zmian w wersji, która zostanie opublikowana w czerwcu, będzie minimalny. Dlatego też przygotowania można zacząć już dziś.

Celem ISO 22000 jest ujednolicenie wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności na poziomie globalnym. Norma przyczynia się do zapewniania bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw – od etapu produkcji rolnej, po moment, w którym produkt trafia na stół konsumenta. Norma nie określa konkretnych kryteriów dotyczących efektów działania w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, ani nie narzuca modelu systemu zarządzania w tym obszarze.

Kluczowe zmiany jakie wprowadza ISO 22000:2018  

Norma ISO 22000:2018 opiera się na strukturze podstawowej (HLS), wspólnej dla wszystkich norm ISO takich jak ISO 9001, czy ISO 14001, co ułatwi jej zintegrowanie z pozostałymi systemami zarządzania.

Użytkownicy znający normę ISO 22000:2005 zorientują się, że większość jej wymagań znalazło w ISO 22000:2018 swoją kontynuację. Jednak pojawiają się tu także nowe lub zrewidowane wymagania. Niektóre ze zmian wynikają z wprowadzenia struktury podstawowej (HLS), inne natomiast mają związek ze specyfiką zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dowiedz się więcej na temat kluczowych zmian.

Jak zacząć?

Rekomendowane jest jak najszybsze rozpoczęcie przygotowań i staranne zaplanowanie koniecznych zmian w systemie zarządzania.

Zalecane działania:

  • Zapoznanie się z treścią i wymaganiami ISO 22000:2018. Sprzedaż normy prowadzi ISO oraz wielu krajowych dostawców norm. Dotychczasowi użytkownicy powinni skoncentrować się na zmianach w wymaganiach. 
  • Należy zapewnić, aby odpowiedni personel organizacji został właściwie przeszkolony oraz aby zrozumiał wymagania oraz zasadnicze zmiany.
  • Konieczne jest zidentyfikowanie braków i niezbędnych uzupełnień, a także opracowanie planu działania. System zarządzania należy odpowiednio zmodyfikować pod kątem spełnienia nowych wymagań.
  • Skuteczność działań należy oceniać w ramach audytów wewnętrznych, a w razie potrzeby podejmować dalsze kroki

Nasi audytorzy są już przygotowani: mają pełny obraz zmian i wiedzą, co jest potrzebne, aby przestawić się z normy ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu przejścia, poczynając od fazy przygotowań, poprzez ocenę stopnia gotowości, po sprawne zakończenie procesu.

Jakie wsparcie oferuje DNV GL?

Wymienione wyżej pakiety łączą w sobie usługi wsparcia procesu przejścia i obejmują:
  • Seminaria, webinaria, listy kontrolne do samodzielnego wykorzystania itp., będące źródłem wiedzy o normie, jej treści oraz najważniejszych zmianach w stosunku do ISO 22000:2005, procesie przejścia itd.
  • Szkolenia prowadzone przez trenerów, otwarte lub dedykowane. Ich celem jest pogłębiona analiza zapisów i zmian, a także kroków, jakie należy podjąć w okresie przejściowym. Szkolenia mają konstrukcję modułową, a stopień szczegółowości można dostosować do potrzeb odbiorcy.
  • Ocena systemu zarządzania (w formie warsztatów) – pod kątem wymagań nowej normy, w celu zidentyfikowania braków, które należy uzupełnić. Element ten może dostarczyć cennych danych wejściowych będących podstawą procesu osiągnięcia zgodności z nową normą. Stopień uszczegółowienia takiej analizy można dostosować do Państwa potrzeb.
  • Audyty procesu przejścia i narzędzia analizy porównawczej.