DNV GL w Polsce

Certyfikacja w sektorze leśno - drzewnym

Coraz częściej konsumenci, firmy i organizacje publiczne są zainteresowane nabywaniem surowców, papieru czy wyrobów z drewna, które pochodzą ze źródeł zarządzanych w sposób odpowiedzialny. Standardy FSC i PEFC są potwierdzeniem odpowiedzialnego zarządzania zasobami leśnymi i stanowią wartość dodaną.

FSC Certyfikat DNV GL