DNV GL w Polsce

Breadcrumbs

Jakie zmiany wprowadza ISO/DIS 50001:2018?

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o ofertę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
ISO 50001 articles - DNV GL
ISO 50001:2018 mająca obecnie status wersji roboczej (DIS - Draft International Standard), zostanie opublikowana w 2018 roku. Nowe wydanie normy niesie ze sobą znaczące zmiany.
Aktualnie obowiązująca norma ISO 50001:2011 dedykowana Systemowi Zarzadzania Energią w organizacjach obchodzi w 2018 roku 7 urodziny. Weszła ona tym samym w okres wprowadzenia zmian oraz dostosowywania jej zapisów do aktualnego stanu organizacji jak i ich otoczenia biznesowego.

Wprowadzenie struktury ramowej


Struktura ramowa (High Level Structure) stanowi szkielet nowych wydań norm dotyczących systemowego zarządzania tj. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 czy będącej w opracowaniu ISO 45001:2018 (zastępującej normę OHSAS 18001).

Struktura ramowa opiera się na 10 punktach, które w znaczący sposób ułatwiają integrację wielu systemów zarządzania funkcjonujących w tej samej organizacji.

 • Zakres
 • Dokumenty powołane
 • Terminologia i definicje
 • Kontekst organizacji
 • Przywództwo
 • Planowanie
 • Wsparcie
 • Działalność operacyjna
 • Ocena funkcjonowania
 • Doskonalenie

Analiza otoczenia biznesowego i ryzyka 


Analiza otoczenia biznesowego i analiza ryzyka są charakterystyczne dla struktury ramowej. Nowe wymaganie obejmuje identyfikację i zrozumienie otoczenia biznesowego organizacji (tzw. kontekstu) oraz określenie stron mających lub mogących mieć wpływ na System Zarzadzania Energią lub/oraz wynik energetyczny organizacji (tzw. zainteresowane strony/interesariusze). Należy zdefiniować adekwatne ryzyka i szanse w stosunku do wyniku energetycznego organizacji.

Wszystkie organizacje, które mają już wdrożone systemy zgodne z koncepcją struktury ramowej np. ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015 przeprowadziły już analogiczny proces. To doświadczenie może się okazać bardzo pomocne przy dostosowywaniu Systemów Zarządzania Energią do nowych wymagań.
 

Większy nacisk na główne elementy systemu 


Przegląd Energetyczny, Wskaźniki Wyniku Energetycznego, Energia Bazowa oraz gromadzenie danych, to obszary, które są fundamentami Systemu Zarządzania Energią. Jak pokazało doświadczenie, w obowiązującym wydaniu normy, poświęcono im niedostatecznie dużo uwagi. Natomiast dostępne są normy dedykowane tylko tym zagadnieniom np.


 • ISO 50006:2014 (wydanie anglojęzyczne) Energy management systems - Measuring energy performance using energy baselines (EnB) and energy performance indicators (EnPI) - General principles and guidance,
 • ISO 50015:2014 (wydanie anglojęzyczne) Energy management systems - Measurement and verification of energy performance of organizations - General principles and guidance
Więcej informacji dostępnych na stronach iso.org w zakładce komitetu technicznego ISO/TC 301.

Okres przejściowy


Okres przejściowy na wdrożenie nowych wymagań wynosi 18 miesięcy, licząc od dnia publikacji nowego wydania ISO 50001:2018. W porównaniu z 36 miesięcznym okresem przejściowym dla innych norm tj. ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015, dostosowanie Systemów Zarządzania Energią do nowych wymagań może się okazać dużym wyzwaniem.

Wszystkim organizacjom certyfikowanym na zgodność z ISO 50001:2011 rekomendujemy jak najszybsze rozpoczęcie wdrażania stosownych zmian. To zalecenie dotyczy w szczególności dużych, złożonych organizacji, cechujących się wieloma aspektami energetycznymi i znaczącym zużyciem energii.

Jak możemy Państwu pomóc?


DNV GL - Business Assurance Poland oferuje wsparcie w zakresie szkoleń, ocen wstępnych systemów zarządzania zgodnych z ISO 50001:2018 (tzw. analiza luk) oraz kurs Audytora wewnętrznego ISO 50001:2018.

W celu otrzymania oferty na realizację powyższych usług prosimy o przesłanie formularza kontaktowego lub bezpośredni kontakt z Państwa opiekunem.
Wyślij wiadomość Kontakt z Business Assurance Chcesz wiedzieć więcej na powyższy temat lub masz inne pytania?