DNV GL w Polsce

Usługi i narzędzia cyfrowe DNV GL

UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Men discussing charts
Usługi i narzędzia cyfrowe DNV GL wspierają organizacje na wszystkich etapach certyfikacji i pozwalają w pełni wykorzystać potencjał danych dotyczących audytu.

eAdvantage

eAdvantage zapewnia dostęp online do projektów audytowych prowadzonych przez DNV GL. Za pośrednictwem portalu można przejrzeć planowane działania, pracować z wnioskami i ścisłymi niezgodnościami, kontaktować się z audytorem, udostępniać informacje audytowe, uzyskać dostęp do certyfikatów i monitorować postępujące działania.

Cyfrowe znaki certyfikacyjne

eCert Mark jest platformą do pobierania znaków certyfikacyjnych. Klienci mogą także samodzielnie umieścić elektroniczny znak certyfikacyjny na własnej stronie internetowej wraz ze szczegółami uzyskanej certyfikacji. Możliwa jest konfiguracja znaków weryfikowanych przez DNV GL.

Certyfikaty w systemie opartym na technologii blockchain

Dzięki wdrożeniu technologii blockchain wszystkie nasze certyfikaty zostały opatrzone unikalnym kodem QR i umieszczone w odrębnym systemie (łańcuchu bloków), co pozwala na natychmiastowe potwierdzenie ich ważności i autentyczności. Rozwiązanie to blokuje fałszywe certyfikaty, umożliwiając organizacjom informowanie o posiadanej certyfikacji w przejrzysty i bezpieczny sposób.

Lumina™ – narzędzie do analizy porównawczej

Lumina™ jest zbiorem narzędzi pozwalających na dokładniejsze przyjrzenie się systemowi zarządzania. Lumina analizuje informacje ukryte w danych z audytów i na podstawie ponad 1,6 mln spostrzeżeń audytowych umożliwia porównanie uzyskiwanych wyników z wynikami tysięcy innych firm z tej samej branży z całego świata. Dzięki informacjom uzyskanym z Luminy można łatwo zidentyfikować obszary systemu zarządzania wymagające poprawy i nadanie priorytetów przyszłym działaniom.