DNV GL w Polsce

Dlaczego warto współpracować z nami w dziedzinie opieki zdrowotnej?

Dysponując 300 przedstawicielstwami w 100 krajach, mamy doskonałe warunki do tego, aby spełniać potrzeby społeczności opieki zdrowotnej na całym świecie. Świadczymy na jej rzecz usługi doskonalenia efektywności działania w oparciu o międzynarodowych i miejscowych ekspertów. Nasi pracownicy mówią językiem naszych klientów, rozumieją miejscowe potrzeby, system opieki zdrowotnej i zwyczaje.

Certyfikacja opieki zdrowotnej DNV GL

Nasze standardy


Standardy DNV GL odzwierciedlają osiągnięcia nauki o bezpieczeństwie, a zarazem oferują praktyczną wiedzę o tych aspektach, które czynią je przydatnymi i skutecznymi, stosując zarówno wymagania, jak i podejście zadaniowe. W Stanach Zjednoczonych nasze standardy są uznawane przez Centers for Medicare and Medicaid w ocenie spełnienia wymagań dotyczących szpitali. Uwzględniają podejście ISO do zarządzania jakością, umożliwiając organizacjom usprawnienie zarządzania, poprawę efektywności i ukierunkowanie prowadzonej przez siebie działalności na pacjenta.  

Nasza międzynarodowa norma dla szpitali opiera się na tych właśnie standardach, uwzględniając przy tym wymagania prawa krajowego oraz kwestie kulturowe. Standardy oceniają spełnienie wymagań klinicznych oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa pacjentów, w połączeniu z zasadami systemów zarządzania jakością ISO, kładąc nacisk na pro-aktywne zarządzanie ryzykiem polegające na ograniczaniu ryzyka i działań szkodliwych dla pacjentów. 

Wiarygodny partner


Przeprowadzamy także oceny funduszy zdrowia w Wielkiej Brytanii, działając w imieniu NHS Litigation Authority, współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia Słowenii w zakresie miejscowych wymagań dotyczących jakości i zasad refundacji, a także z Krajowym Centrum Badań i Rozwoju Zdrowia w Chinach, w zakresie zarządzania ryzykiem chińskiej reformy opieki zdrowotnej.

Opierając się na naszych rozległych doświadczeniach w dziedzinie bioryzyka i kontroli zakażeń, opracowaliśmy pierwszą międzynarodową normę zarządzania ryzykiem zakażeń dla szpitali. Ponadto, z uwagi na to, że organizacje opieki zdrowotnej funkcjonują w coraz bardziej złożonym i pełnym zagrożeń otoczeniu, wzrasta znaczenie budowy zaufania interesariuszy i opinii publicznej do działań w takich obszarach, jak bezpieczeństwo informatyczne, efektywność energetyczna, prace laboratoryjne, ochrona reputacji i bezpieczeństwo żywności. 

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe usługi wsparcia w budowaniu ich własnej, niepowtarzalnej ścieżki prowadzącej do jakości i zapewniania zrównoważonej, zorientowanej na pacjenta, bezpieczniejszej opieki zdrowotnej w oparciu o uznawane na całym świecie normy ISO.

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość