DNV GL w Polsce

MYCARE - Budowanie zaufania poprzez skuteczne zarządzanie ryzykiem infekcji

hand protecting from brick falling

Zapraszamy do udziału w webinarium internetowym, które odbędzie się 14 grudnia 2020 r. o godz. 10:00

Opatentowana przez DNV GL metodologia MyCare ocenia zgodność i dojrzałość systemu zarządzania ryzykiem zakażeń w firmach, przy wykorzystaniu szpitalnych standardów i systemu oceny. MyCare opiera się na naszym podejściu do zarządzania ryzykiem zakażeń stosowanym w szpitalach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Webinarium sygnalizuje możliwości jakie daje skorzystanie z usługi MyCare – międzynarodowego rankingu oceny gotowości na zapobieganie zakażeniom oraz dojrzałości organizacji w zarządzaniu ryzykiem infekcji. Program zawiera między innymi:
  • Opis narzędzia MyCare oraz realizowanej oceny
  • Omówienie obszarów oceny zgodności oraz poziomów dojrzałości
  • Zakres raportu i sposobu komunikacji rynkowej przy wykorzystaniu odznaki zaufania MyCare.

Wzorem dotychczasowych webinariów przewidziany jest także czas na sesję pytań i odpowiedzi uczestników.

W najbliższym spotkaniu weźmie również udział nasz gość specjalny - Krzysztof Filip - Kierownik działu BHP i Biura ds. ZSZ, a także pełnomocnik zarządu ds. ZSZ Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, która jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce pomyślnie przeszła Ocenę Gotowości MyCare.

Agenda 

10:00 - Rozpoczęcie webinarium 
10:05 - Zajęcia webinaryjne 
11:30 - Sesja pytań i odpowiedzi 
11:50 - Podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Włodzimierz Biel – doświadczony audytor wiodący i wykładowca, DNV GL 

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 11 grudnia 2020 r. do godziny 15:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com   

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.    

Brak możliwości uzyskania materiałów z webinarium.

Opatentowana przez DNV GL metodologia MyCare ocenia zgodność i dojrzałość systemu zarządzania ryzykiem zakażeń w firmach, przy wykorzystaniu szpitalnych standardów i systemu oceny. MyCare opiera się na naszym podejściu do zarządzania ryzykiem zakażeń stosowanym w szpitalach w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Webinarium sygnalizuje możliwości jakie daje skorzystanie z usługi MyCare – międzynarodowego rankingu oceny gotowości na zapobieganie zakażeniom oraz dojrzałości organizacji w zarządzaniu ryzykiem infekcji. Program zawiera między innymi:
  • Opis narzędzia MyCare oraz realizowanej oceny
  • Omówienie obszarów oceny zgodności oraz poziomów dojrzałości
  • Zakres raportu i sposobu komunikacji rynkowej przy wykorzystaniu odznaki zaufania MyCare.

Wzorem dotychczasowych webinariów przewidziany jest także czas na sesję pytań i odpowiedzi uczestników.

W najbliższym spotkaniu weźmie również udział nasz gość specjalny - Krzysztof Filip - Kierownik działu BHP i Biura ds. ZSZ, a także pełnomocnik zarządu ds. ZSZ Gdańskiej Stoczni „Remontowa”, która jako pierwsze przedsiębiorstwo w Polsce pomyślnie przeszła Ocenę Gotowości MyCare.

Agenda 

10:00 - Rozpoczęcie webinarium 
10:05 - Zajęcia webinaryjne 
11:30 - Sesja pytań i odpowiedzi 
11:50 - Podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Włodzimierz Biel – doświadczony audytor wiodący i wykładowca, DNV GL 

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 11 grudnia 2020 r. do godziny 15:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com   

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.    

Brak możliwości uzyskania materiałów z webinarium.