DNV GL w Polsce

Osobowość silna immunologicznie – 7 cech, które można i warto rozwijać

Stress management DNVGL

Zapraszamy do udziału w webinarium internetowym, które odbędzie się już 17 grudnia 2020 r. o godz. 10:00. Podczas webinarium zapoznamy się z ujęciem siedmiu cech osobowości silnej immunologicznie. Poznamy metody rozwijania oraz wspomagania poszczególnych cech.

Dlaczego warto wziąć udział?

Henry Dreher zebrał wyniki badań naukowych z pogranicza immunologii i psychologii, wykonanych przez uznanych psychologów amerykańskich. Badania te dotyczą siedmiu aspektów osobowości, które sprzyjają zdrowiu. Aspekty te wyrażają się w konkretnych postawach i zachowaniach. Dreher nazywa sumę tych konstruktywnych cech i postaw „osobowością silną immunologicznie” (Immune Power Personalisty). Co ważne, jeśli to postawy i zachowania, to możemy na nie wpływać, kształtować je lub rozwijać. 

Program webinarium

Psychoneuroimmunologia dla każdego:

 • stres – jak się go nie bać
 • kto nie daje się stresowi – cechy sprzyjające zdrowiu.

Jak rozwijać poszczególne cechy służące zdrowiu:

 • czynnik ACE – wrażliwość na sygnały wewnętrzne – techniki uwrażliwiające,
 • zdolność do zwierzeń – techniki narracyjne,
 • wewnątrz sterowność + zdrowa interpretacja trudności, stresorów – jak to robić? 
 • bycie w zgodzie z samym sobą – spójność „chceń” i działań – odwołanie do umiejętności asertywnych,
 • zaufanie afiliacyjne, czyli po prostu wiara w dobre, bliskie relacje – jak ją rozwijać,
 • zdrowe pomaganie, życzliwość – jak budować i wzmacniać taką postawę, jak uniknąć „syndromu frajera”,
 • być „wielowymiarowym” – obszary aktywności życiowych

Dla kogo?

Każdy zainteresowany tematem webinarium może wziąć w nim udział. 

Agenda 

10:00 – rozpoczęcie webinarium

10:05 – zajęcia webinaryjne

11:40 – sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Edyta Gryniewicz-Krzysztof - psycholog, psychotraumatolog, trener

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.   

Dlaczego warto wziąć udział?

Henry Dreher zebrał wyniki badań naukowych z pogranicza immunologii i psychologii, wykonanych przez uznanych psychologów amerykańskich. Badania te dotyczą siedmiu aspektów osobowości, które sprzyjają zdrowiu. Aspekty te wyrażają się w konkretnych postawach i zachowaniach. Dreher nazywa sumę tych konstruktywnych cech i postaw „osobowością silną immunologicznie” (Immune Power Personalisty). Co ważne, jeśli to postawy i zachowania, to możemy na nie wpływać, kształtować je lub rozwijać. 

Program webinarium

Psychoneuroimmunologia dla każdego:

 • stres – jak się go nie bać
 • kto nie daje się stresowi – cechy sprzyjające zdrowiu.

Jak rozwijać poszczególne cechy służące zdrowiu:

 • czynnik ACE – wrażliwość na sygnały wewnętrzne – techniki uwrażliwiające,
 • zdolność do zwierzeń – techniki narracyjne,
 • wewnątrz sterowność + zdrowa interpretacja trudności, stresorów – jak to robić? 
 • bycie w zgodzie z samym sobą – spójność „chceń” i działań – odwołanie do umiejętności asertywnych,
 • zaufanie afiliacyjne, czyli po prostu wiara w dobre, bliskie relacje – jak ją rozwijać,
 • zdrowe pomaganie, życzliwość – jak budować i wzmacniać taką postawę, jak uniknąć „syndromu frajera”,
 • być „wielowymiarowym” – obszary aktywności życiowych

Dla kogo?

Każdy zainteresowany tematem webinarium może wziąć w nim udział. 

Agenda 

10:00 – rozpoczęcie webinarium

10:05 – zajęcia webinaryjne

11:40 – sesja pytań i odpowiedzi

11:45 – podsumowanie i zakończenie webinarium

Prowadzący

Edyta Gryniewicz-Krzysztof - psycholog, psychotraumatolog, trener

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy nadsyłać do dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 16:00. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com 

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.