DNV w Polsce

Systemowe zapobieganie błędom ludzkim

5S webinairum DNV GL

Zapraszamy do udziału w webinarium internetowym, które odbędzie się już 14 kwietnia 2021 roku

Najsłabszym i najbardziej zawodnym ogniwem systemu zarządzania jest człowiek. Ludzie popełniają błędy stanowiące dla firmy źródło problemów i strat. System zarządzania powinien uwzględniać ten aspekt i powinien być tak zorganizowany, aby jak największą liczbę błędów identyfikować, zanim powstaną i je eliminować.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Uczestnicy spotkanie uzyskają wiedzę o rodzajach błędów ludzkich i podstawowych przyczynach ich powstawania oraz praktyczne wskazówki na temat możliwości modyfikacji systemu w celu zwiększenia odporności firmy na błędy ludzkie.

Program webinarium:

 • wymagania norm w zakresie zapobiegania błędom ludzkim
 • klasyfikacja rodzajów błędów ludzkich i ich przyczyny
 • model systemowego zapobiegania błędom ludzkim
 • metody diagnozy - identyfikacja błędów ludzkich
 • ocena ryzyka związanego z błędami ludzkimi
 • metody zapobiegania błędom ludzkim

Agenda

10:00 – rozpoczęcie webinarium  

10:05 – zajęcia webinaryjne

11:40 – sesja pytań i odpowiedzi  

12:00 – podsumowanie i zakończenie webinarium 

Prowadzący 

Artur Wawrzynowski 

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godziny 16:00. Zgłoszenia przesłane po tym czasie nie będą przyjmowane. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com.  

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.     

Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie + nagranie z wydarzenia udostępnione w postaci linku to 200,00 zł netto (246 zł brutto).

Najsłabszym i najbardziej zawodnym ogniwem systemu zarządzania jest człowiek. Ludzie popełniają błędy stanowiące dla firmy źródło problemów i strat. System zarządzania powinien uwzględniać ten aspekt i powinien być tak zorganizowany, aby jak największą liczbę błędów identyfikować, zanim powstaną i je eliminować.

Dlaczego warto wziąć udział? 

Uczestnicy spotkanie uzyskają wiedzę o rodzajach błędów ludzkich i podstawowych przyczynach ich powstawania oraz praktyczne wskazówki na temat możliwości modyfikacji systemu w celu zwiększenia odporności firmy na błędy ludzkie.

Program webinarium:

 • wymagania norm w zakresie zapobiegania błędom ludzkim
 • klasyfikacja rodzajów błędów ludzkich i ich przyczyny
 • model systemowego zapobiegania błędom ludzkim
 • metody diagnozy - identyfikacja błędów ludzkich
 • ocena ryzyka związanego z błędami ludzkimi
 • metody zapobiegania błędom ludzkim

Agenda

10:00 – rozpoczęcie webinarium  

10:05 – zajęcia webinaryjne

11:40 – sesja pytań i odpowiedzi  

12:00 – podsumowanie i zakończenie webinarium 

Prowadzący 

Artur Wawrzynowski 

Rezerwacje i zgłoszenia

Zgłoszenia na webinarium prosimy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2021 r. do godziny 16:00. Zgłoszenia przesłane po tym czasie nie będą przyjmowane. W dniu webinarium do uczestników zostanie przesłany e-mail z linkiem do wydarzenia oraz instrukcją do zalogowania się na platformie. W razie pytań prosimy o kontakt: webinaria@dnvgl.com.  

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Pozostałe informacje

Udział w webinarium jest bezpłatny.     

Koszt imiennego zaświadczenia o uczestnictwie + nagranie z wydarzenia udostępnione w postaci linku to 200,00 zł netto (246 zł brutto).