DNV GL w Polsce

DNV GL wyłącznym właścicielem Presafe

Presafe

31 maja br. DNV GL ogłosiło objęcie 100% udziałów w jednostce notyfikowanej UE, DNV GL Nemko Presafe (Presafe), której współwłaścicielem była dotąd mająca siedzibę w Oslo, zajmująca się badaniami i certyfikacją spółka Nemko.

Presafe - et DNV GL selskap

Presafe jest akredytowaną jednostką certyfikującą oraz unijną jednostką notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych i wyposażenia dla stref zagrożonych. Ten krok umacnia DNV GL na silnej pozycji dostawcy wysokiej jakości usług certyfikacji, cieszących się zaufaniem na rynkach europejskich i innych. Właścicielem Presafe jest od teraz DNV GL - Business Assurance.

Poprzez objęcie całości udziałów w spółce, DNV GL tworzy solidne fundamenty biznesowe, oparte na niezdywersyfikowanym przywództwie, co umożliwia budowanie konkurencyjnej i sprawnej organizacji. Znaleźliśmy się w najkorzystniejszym położeniu, pozwalającym stawić czoła wyzwaniom stawianym przez otoczenie prawne, a zarazem zapewniającym warunki do zrównoważonego wzrostu w przyszłości –  mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance.  – Pod względem operacyjnym umożliwia to DNV GL rozwijanie ściślej ukierunkowanych usług, usuwa wcześniejsze bariery i ułatwia reagowanie na potrzeby klientów. 

Po przeniesieniu udziałów Nemko pozostanie dla Presafe ważnym partnerem, a współpraca między obiema organizacjami nie ulegnie zmianie. Za pośrednictwem Presafe, Nemko będzie nadal oferować usługi oceny zgodności z wymaganiami w zakresie wyrobów medycznych i wyposażenia dla stref zagrożonych. Obsługa już wydanych certyfikatów oraz wszelkie relacje z klientami będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Dzięki skali działania osiągniętej przez Presafe na terenie Skandynawii, krok ten zwiększa zdolności techniczne w zakresie certyfikacji znaków CE w Europie Północnej. Oczekuje się, że dalsze rozwijanie działalności na obszarze Europy Północnej w oparciu o dziedzictwo Presafe i usługi z obszaru certyfikacji produktów oferowane przez DNV GL zaowocuje efektem synergii.

14 stycznia 2020

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), czyli zmiany dotykające m.in. cały łańcuch dostaw materiałów opakowaniowych

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek. Krajowe przepisy regulujące ROP muszą zostać uchwalone do lipca 2020 roku, a w Polsce nie wyszliśmy jeszcze z etapu konsultacji i wstępnych zapowiedzi przyszłego kształtu przepisów z zakresu ROP.

  • Other sectors
View more