DNV GL w Polsce

DNV GL wyłącznym właścicielem Presafe

Presafe

31 maja br. DNV GL ogłosiło objęcie 100% udziałów w jednostce notyfikowanej UE, DNV GL Nemko Presafe (Presafe), której współwłaścicielem była dotąd mająca siedzibę w Oslo, zajmująca się badaniami i certyfikacją spółka Nemko.

Presafe - et DNV GL selskap

Presafe jest akredytowaną jednostką certyfikującą oraz unijną jednostką notyfikowaną w zakresie wyrobów medycznych i wyposażenia dla stref zagrożonych. Ten krok umacnia DNV GL na silnej pozycji dostawcy wysokiej jakości usług certyfikacji, cieszących się zaufaniem na rynkach europejskich i innych. Właścicielem Presafe jest od teraz DNV GL - Business Assurance.

Poprzez objęcie całości udziałów w spółce, DNV GL tworzy solidne fundamenty biznesowe, oparte na niezdywersyfikowanym przywództwie, co umożliwia budowanie konkurencyjnej i sprawnej organizacji. Znaleźliśmy się w najkorzystniejszym położeniu, pozwalającym stawić czoła wyzwaniom stawianym przez otoczenie prawne, a zarazem zapewniającym warunki do zrównoważonego wzrostu w przyszłości –  mówi Luca Crisciotti, prezes DNV GL - Business Assurance.  – Pod względem operacyjnym umożliwia to DNV GL rozwijanie ściślej ukierunkowanych usług, usuwa wcześniejsze bariery i ułatwia reagowanie na potrzeby klientów. 

Po przeniesieniu udziałów Nemko pozostanie dla Presafe ważnym partnerem, a współpraca między obiema organizacjami nie ulegnie zmianie. Za pośrednictwem Presafe, Nemko będzie nadal oferować usługi oceny zgodności z wymaganiami w zakresie wyrobów medycznych i wyposażenia dla stref zagrożonych. Obsługa już wydanych certyfikatów oraz wszelkie relacje z klientami będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Dzięki skali działania osiągniętej przez Presafe na terenie Skandynawii, krok ten zwiększa zdolności techniczne w zakresie certyfikacji znaków CE w Europie Północnej. Oczekuje się, że dalsze rozwijanie działalności na obszarze Europy Północnej w oparciu o dziedzictwo Presafe i usługi z obszaru certyfikacji produktów oferowane przez DNV GL zaowocuje efektem synergii.

30 czerwca 2020

Narzędzie My Care umożliwia zarządzanie ryzykiem zakażeń na statkach na poziomie wymaganym w szpitalach

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia, kontroli oraz zapobiegania zarażeniu. My Care to nowe podejście DNV GL do zarządzania ryzykiem, które zostało opracowane w celu oceny, kontroli i ograniczania ryzyka zakażeń, mające odzwierciedlenie w systemach zarządzania, w procesach oraz działaniach biznesowych. My Care uwzględnia przepisy i wytyczne lokalne – zarówno w porcie macierzystym, jak i docelowym – i znajduje zastosowanie na wszystkich typach statków oraz terminali.

  • Other sectors
1 czerwca 2020

My Care zwiększa zaufanie do systemu zarządzanie ryzykiem zakażeń w Twojej organizacji

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Aby odzyskać zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, konieczna będzie zdolność wykazania wiarygodności w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka infekcji. My Care to metodologia ułatwiająca firmom ocenę dojrzałości systemów zarządzania oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, czego potwierdzeniem jest dedykowany cyfrowy znak zaufania.

  • Other sectors
View more