DNV GL w Polsce

ISRS obchodzi 40. rocznicę swojego istnienia z istotną aktualizacją.

9. edycja naszej metodologii służącej do oceny, poprawy i demonstracji stanu procesów biznesowych organizacji została uruchomiona pierwszego dnia konferencji ISRS w Amsterdamie w dniach 11-12 kwietnia.

ISRS zapewnia setkom firm z sektora naftowo-gazowego i innych gałęzi przemysłu ranking procesów biznesowych, oparty na 10 obszarach jakości i BHP, który można porównać z międzynarodowymi rankingami innych firm. 

ISRS9 stanowi istotną aktualizację metodologii. Została ona w znacznym stopniu zaktualizowana we wszystkich obszarach i będzie stanowić najlepszą praktykę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem w operacjach prowadzonych na miejscu. ISRS9 zawiera wymagania dotyczące głównych międzynarodowych standardów certyfikacji i stanowi cyfrową platformę wiedzy dla zaawansowanych usług doradczych w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem. 

,,Wykorzystaliśmy ISRS jako podstawę całego naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pomyśl o ISRS jako o DNA naszych procesów" - Dyrektor Generalny Stoczni Sembawang w Singapurze.


Konferencja ISRS

Konferencja ISRS 2019 była okazją do zapoznania się z relacją z pierwszej ręki na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonego rozwoju. Był to również okazja do nawiązania kontaktów z innymi osobami z globalnej społeczności ISRS i z różnych branż oraz do poznania ISRS9.  


Korzyści z ISRS

Dzięki ISRS przedsiębiorstwa mogą zademonstrować kontrolę zarządzania wieloma rodzajami strat, w tym: zdrowiem zawodowym, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesów, ochroną środowiska, jakością, bezpieczeństwem, integralnością aktywów, wiedzą, energią i odpowiedzialnością społeczną. 
Zobacz film na temat ISRS!

Korzystanie z ISRS daje organizacjom i ich interesariuszom pewność, że ich działania są bezpieczne i zrównoważone. ISRS ma zastosowanie w naszych kluczowych strategicznych segmentach przemysłu naftowego i gazowego, jak również w innych kluczowych gałęziach przemysłu i mamy już setki klientów korzystających z ISRS. Należą do nich BP, Total, ConocoPhillips, National Grid, Sonatrach i Seadrill.
30 czerwca 2020

Narzędzie My Care umożliwia zarządzanie ryzykiem zakażeń na statkach na poziomie wymaganym w szpitalach

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia, kontroli oraz zapobiegania zarażeniu. My Care to nowe podejście DNV GL do zarządzania ryzykiem, które zostało opracowane w celu oceny, kontroli i ograniczania ryzyka zakażeń, mające odzwierciedlenie w systemach zarządzania, w procesach oraz działaniach biznesowych. My Care uwzględnia przepisy i wytyczne lokalne – zarówno w porcie macierzystym, jak i docelowym – i znajduje zastosowanie na wszystkich typach statków oraz terminali.

  • Other sectors
1 czerwca 2020

My Care zwiększa zaufanie do systemu zarządzanie ryzykiem zakażeń w Twojej organizacji

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Aby odzyskać zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, konieczna będzie zdolność wykazania wiarygodności w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka infekcji. My Care to metodologia ułatwiająca firmom ocenę dojrzałości systemów zarządzania oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, czego potwierdzeniem jest dedykowany cyfrowy znak zaufania.

  • Other sectors
View more