DNV GL w Polsce

ISRS obchodzi 40. rocznicę swojego istnienia z istotną aktualizacją.

9. edycja naszej metodologii służącej do oceny, poprawy i demonstracji stanu procesów biznesowych organizacji została uruchomiona pierwszego dnia konferencji ISRS w Amsterdamie w dniach 11-12 kwietnia.

ISRS zapewnia setkom firm z sektora naftowo-gazowego i innych gałęzi przemysłu ranking procesów biznesowych, oparty na 10 obszarach jakości i BHP, który można porównać z międzynarodowymi rankingami innych firm. 

ISRS9 stanowi istotną aktualizację metodologii. Została ona w znacznym stopniu zaktualizowana we wszystkich obszarach i będzie stanowić najlepszą praktykę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem w operacjach prowadzonych na miejscu. ISRS9 zawiera wymagania dotyczące głównych międzynarodowych standardów certyfikacji i stanowi cyfrową platformę wiedzy dla zaawansowanych usług doradczych w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem. 

,,Wykorzystaliśmy ISRS jako podstawę całego naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem. Pomyśl o ISRS jako o DNA naszych procesów" - Dyrektor Generalny Stoczni Sembawang w Singapurze.


Konferencja ISRS

Konferencja ISRS 2019 była okazją do zapoznania się z relacją z pierwszej ręki na temat wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i zrównoważonego rozwoju. Był to również okazja do nawiązania kontaktów z innymi osobami z globalnej społeczności ISRS i z różnych branż oraz do poznania ISRS9.  


Korzyści z ISRS

Dzięki ISRS przedsiębiorstwa mogą zademonstrować kontrolę zarządzania wieloma rodzajami strat, w tym: zdrowiem zawodowym, bezpieczeństwem pracy, bezpieczeństwem procesów, ochroną środowiska, jakością, bezpieczeństwem, integralnością aktywów, wiedzą, energią i odpowiedzialnością społeczną. 
Zobacz film na temat ISRS!

Korzystanie z ISRS daje organizacjom i ich interesariuszom pewność, że ich działania są bezpieczne i zrównoważone. ISRS ma zastosowanie w naszych kluczowych strategicznych segmentach przemysłu naftowego i gazowego, jak również w innych kluczowych gałęziach przemysłu i mamy już setki klientów korzystających z ISRS. Należą do nich BP, Total, ConocoPhillips, National Grid, Sonatrach i Seadrill.
14 stycznia 2020

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), czyli zmiany dotykające m.in. cały łańcuch dostaw materiałów opakowaniowych

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek. Krajowe przepisy regulujące ROP muszą zostać uchwalone do lipca 2020 roku, a w Polsce nie wyszliśmy jeszcze z etapu konsultacji i wstępnych zapowiedzi przyszłego kształtu przepisów z zakresu ROP.

  • Other sectors
View more