DNV GL w Polsce

Nagroda CEMT 2018 dla Stoczni Crist i biura projektowego StoGda

Certyfikat ISRS wersja 8 dla MPC

Podczas posiedzenia Rady CEMT Crist i StoGda otrzymały nagrodę za wkład na rzecz sukcesu europejskich przemysłów morskich.

Posiedzenie rady CEMT odbyło się 4 kwietnia 2019 r. w Mediolanie. Ogłoszono, iż nagroda CEMT 2018, za wyróżniające się osiągnięcia technicznie

14 stycznia 2020

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), czyli zmiany dotykające m.in. cały łańcuch dostaw materiałów opakowaniowych

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek. Krajowe przepisy regulujące ROP muszą zostać uchwalone do lipca 2020 roku, a w Polsce nie wyszliśmy jeszcze z etapu konsultacji i wstępnych zapowiedzi przyszłego kształtu przepisów z zakresu ROP.

  • Other sectors
View more