DNV GL w Polsce

Pierwsza kara pieniężna dla podmiotu publicznego za nieprzestrzeganie RODO

Bezpieczeństwo_DNVGL_1134x300

30.10.2019 od czasu wejścia w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych miał miejsce pierwszy przypadek nałożenia kary pieniężnej na podmiot publiczny w wysokości 40 tyś. zł.

Powodem wymierzenia kary był brak umowy na powierzenie przetwarzanych danych osobowych pomiędzy Urzędem Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim a firmą, na której serwerach przechowywane były zasoby związane z Biuletynem Informacji Publicznej (BIP). Umowy nie zawarto również z inną firmą, która była dostawcą oprogramowania do stworzenia BIP oraz zajmowała się obsługą techniczną w tym zakresie. Prezes UODO uznał, że doszło do naruszenia art. 28 ust. 3 RODO.

Przepis ten zobowiązuje administratora, w imieniu którego przetwarzania danych osobowych dokonuje inny podmiot, do zawarcia z nim umowy powierzenia. W przypadku braku takiej umowy burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego dopuścił się udostępnienia danych osobowych bez podstawy prawnej, czym naruszył określoną w RODO zasadę przetwarzania danych zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 lit. a) oraz zasadę poufności (art. 5 ust. 1 lit. f).

Decyzja UODO dostępna jest na stronie UODO.

Aby uniknąć tego typu sytuacji osoby z urzędu odpowiedzialne za dane osobowe muszą posiadać odpowiednią wiedzę lub większe doświadczenie w tym. Innym rozwiązaniem może być wdrożenie i poddanie się procesowi certyfikacji na normę ISO/IEC 27001:2013 (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Jednym z wymagań tej normy jest „Zarządzanie usługami świadczonymi przez dostawców” a celem „Utrzymać uzgodniony poziom bezpieczeństwa informacji i świadczonych usług zgodnie z umowami z dostawcami”.

Czy i kto może być następny ? O tym być może przekonamy się w najbliższych miesiącach.

14 stycznia 2020

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (ROP), czyli zmiany dotykające m.in. cały łańcuch dostaw materiałów opakowaniowych

System rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to mechanizm wprowadzony unijnym Pakietem Dyrektyw Odpadowych definiujący m.in. zakres odpowiedzialności producentów za opakowania wprowadzane na rynek. Krajowe przepisy regulujące ROP muszą zostać uchwalone do lipca 2020 roku, a w Polsce nie wyszliśmy jeszcze z etapu konsultacji i wstępnych zapowiedzi przyszłego kształtu przepisów z zakresu ROP.

  • Other sectors
View more