DNV GL w Polsce

Pierwszy certyfikat ISRS wersja 8 w Polsce dla firmy Multilayer Pipe Company z grupy Wavin

Certyfikat ISRS wersja 8 dla MPC

Firma MPC z grupy Wavin przeszła ocenę zgodności na ISRS wersję 8.

Pragniemy poinformować, że nasz klient - firma MPC z grupy Wavin przeszła ocenę zgodności na ISRS wersja 8. jako pierwsza firma w Polsce.

Grzegorz Bulak, Kierownik Produkcji MPC: "ISRS wersja 8 jest kolejnym krokiem firmy w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i kultury pracy. Osiągneliśmy to wspólnie dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników w ten proces. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim i jestem przekonany, że to będzie zachęta do dalszego działania ".

ISRS TM (Międzynarodowy System Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – International Sustainability Rating System) - objęta prawami autorskimi DNV GL metoda zwana Międzynarodowym Systemem Oceny Zrównoważonego Rozwoju (ISRSTM) jest narzędziem oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem znanym od blisko 40 lat. Jest to obiektywna i systematyczna ocena, która daje organizacjom dogłębny wgląd w aktualny stan efektywności systemu zarządzania. Pomaga również organizacjom w określeniu, w jaki sposób można poprawić wyniki w przyszłości i jak ich system zarządzania prezentuje się w porównaniu z innymi organizacjami w różnych sektorach. Można to osiągnąć poprzez porównanie wyników organizacji z danymi posiadanymi przez DNV GL.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

30 czerwca 2020

Narzędzie My Care umożliwia zarządzanie ryzykiem zakażeń na statkach na poziomie wymaganym w szpitalach

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia, kontroli oraz zapobiegania zarażeniu. My Care to nowe podejście DNV GL do zarządzania ryzykiem, które zostało opracowane w celu oceny, kontroli i ograniczania ryzyka zakażeń, mające odzwierciedlenie w systemach zarządzania, w procesach oraz działaniach biznesowych. My Care uwzględnia przepisy i wytyczne lokalne – zarówno w porcie macierzystym, jak i docelowym – i znajduje zastosowanie na wszystkich typach statków oraz terminali.

  • Other sectors
View more