DNV GL w Polsce

Press releases from DNV GL

10 września 2018

Światowe zapotrzebowanie na energię osiągnie szczytowy poziom w roku 2035, co powinno skłaniać do przeformułowania polityki inwestycji w energetykę

Londyn, 10 września 2018 r. - Jak wynika z opublikowanego przez DNV GL opracowania Energy Transition Outlook, ogólnoświatowe nakłady na energię liczone w stosunku do wartości dodanej wytworzonej w gospodarce czeka gwałtowne spowolnienie spowodowane spadkiem światowego zapotrzebowania na energię, który rozpocznie się w 2035 roku. Ta historyczna zmiana naszych potrzeb energetycznych będzie w dużej mierze efektem szybkiej elektryfikacji i wpisanej w nią efektywności energetycznej.

  • Group
  • Business Assurance
Load more