DNV GL w Polsce

Relacja z seminarium na temat bezpieczeństwa pracy

Seminarium Bezpieczeństwo pracy DNV GL

Seminarium dla rynku stoczniowego i offshore z udziałem przedstawicieli DNV GL

"Efektywna ocena ryzyka oraz standardy bezpieczeństwa pracy" były tematem spotkania, które odbyło się na początku czerwca br. Organizatorem była firma 3M. W roli prelegentów wystąpili m.in. Zbigniew Wąsik, trener i audytor w zakresie bezpieczeństwa pracy DNV GL - Business Assurance, a także Krzysztof Padowski Kierownik konstrukcji i urządzeń podnoszących z DNV GL - Maritime.  

Nasz audytor Zbigniew Wąsik wygłosił referat pt. „Zdarzenia niepożądane w systemie zarządzania bezpieczeństwem pracy”. Zagadnienia, które poruszył w swoim przemówieniu były związane ze standardami zarządzania BHP, zagrożeniami, ryzykiem strat BHP i zarządzaniem stratami.  

Podczas seminarium miała miejsce debata na temat najważniejszych problemów związanych z bezpieczeństwem pracy. W efekcie dyskusji powstały pomysły, jak uświadamiać pracowników na temat potencjalnych zagrożeń w miejscu prac a także jak wprowadzać zmiany przy wsparciu kierownictwa firmy. 

Więcej na temat szczegółów spotkania na portalmorski.pl/seminarium

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość
30 czerwca 2020

Narzędzie My Care umożliwia zarządzanie ryzykiem zakażeń na statkach na poziomie wymaganym w szpitalach

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia, kontroli oraz zapobiegania zarażeniu. My Care to nowe podejście DNV GL do zarządzania ryzykiem, które zostało opracowane w celu oceny, kontroli i ograniczania ryzyka zakażeń, mające odzwierciedlenie w systemach zarządzania, w procesach oraz działaniach biznesowych. My Care uwzględnia przepisy i wytyczne lokalne – zarówno w porcie macierzystym, jak i docelowym – i znajduje zastosowanie na wszystkich typach statków oraz terminali.

  • Other sectors
1 czerwca 2020

My Care zwiększa zaufanie do systemu zarządzanie ryzykiem zakażeń w Twojej organizacji

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Aby odzyskać zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, konieczna będzie zdolność wykazania wiarygodności w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka infekcji. My Care to metodologia ułatwiająca firmom ocenę dojrzałości systemów zarządzania oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, czego potwierdzeniem jest dedykowany cyfrowy znak zaufania.

  • Other sectors
View more