DNV GL w Polsce

Szkolenia dla monterów na rynek holenderski potwierdzone certyfikatem DNV GL

Certyfikowane szkolenia dla monterów rusztowań

DNV GL Business Assurance Poland partnerem strategicznym szkoleń dla monterów prowadzonych przez Yabimo.

Usługi certyfikacyjne DNV GL obejmują certyfikację osób wykonujących prace na wysokości. Praca przy wznoszeniu i demontażu rusztowań należy do zawodów, których certyfikacja może odbywać się na poziomie indywidualnym, w formie certyfikacji personelu. Certyfikacja osób wykonujących prace przy rusztowaniach regulują wymagania międzynarodowej normy akredytacyjnej ISO 17024:2012, co zapewnia niezależny, bezstronny charakter egzaminu. Dzięki temu profesjonalizm fachowców jest kontrolowany w rzetelny i wiarygodny sposób, co dla klientów stanowi gwarancję aktualności wiedzy i doświadczenia posiadaczy certyfikatu. Certyfikacja personelu podnosi jakość usług.


Jednym z kryteriów uzyskania certyfikatu jest otrzymanie pozytywnej rekomendacji, której podstawą jest pomyślny wynik egzaminu teoretycznego i praktycznego. Certyfikat zachowuje ważność przez 5 lat. Po upływie tego czasu konieczna jest weryfikacja kwalifikacji poprzez ponowne przystąpienie do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wystawiony przez DNV GL certyfikat jest potwierdzeniem kwalifikacji personelu dotyczących  montażu i demontażu rusztowań.

Certyfikacja przebiega według schematu stosowanego przez holenderskie stowarzyszenie  Stichting Veilig Werken op Hoogte – www.svwoh.nl). Schemat certyfikacji dokumentuje wszystkie procedury i zasady obowiązujące przed, w trakcie i po egzaminie, który przeprowadza jedna z powszechnie uznawanych organizacji egzaminujących. Schemat certyfikacji opiera się na holenderskich wytycznych Richtlijn Steigers, zgodnych z europejskimi regulacjami dotyczącymi wznoszenia rusztowań.

Aktualność certyfikatów personelu można sprawdzić na stronie www.certcheck.nl 

30 czerwca 2020

Narzędzie My Care umożliwia zarządzanie ryzykiem zakażeń na statkach na poziomie wymaganym w szpitalach

Zarządzanie ryzykiem zakażeń podczas pandemii COVID-19 wymaga nowego podejścia, kontroli oraz zapobiegania zarażeniu. My Care to nowe podejście DNV GL do zarządzania ryzykiem, które zostało opracowane w celu oceny, kontroli i ograniczania ryzyka zakażeń, mające odzwierciedlenie w systemach zarządzania, w procesach oraz działaniach biznesowych. My Care uwzględnia przepisy i wytyczne lokalne – zarówno w porcie macierzystym, jak i docelowym – i znajduje zastosowanie na wszystkich typach statków oraz terminali.

  • Other sectors
1 czerwca 2020

My Care zwiększa zaufanie do systemu zarządzanie ryzykiem zakażeń w Twojej organizacji

W dobie epidemii COVID-19 utrzymanie ciągłości działania stało się wyzwaniem, z jakim nigdy dotąd nie mieliśmy w biznesie do czynienia. Aby odzyskać zaufanie klientów, pracowników i innych zainteresowanych stron, konieczna będzie zdolność wykazania wiarygodności w zapobieganiu i ograniczaniu ryzyka infekcji. My Care to metodologia ułatwiająca firmom ocenę dojrzałości systemów zarządzania oraz ich zgodności z obowiązującymi wymaganiami, czego potwierdzeniem jest dedykowany cyfrowy znak zaufania.

  • Other sectors
View more