DNV GL w Polsce

Zasady ładu korporacyjnego

DNV GL Group AS, norweska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („DNV GL”), została założona jako spółka zarządzająca Grupą DNV GL („Grupa”) we wrześniu 2013 r. Właścicielami DNV GL jest Det Norske Veritas Holding AS („DNV Holding”) mające 63,5 procent i Mayfair Beteiligungsfonds II GmbH & Co. KG („Mayfair”) posiadające 36,5 procent udziałów. Wyłącznym właścicielem DNV Holding AS jest Stiftelsen Det Norske Veritas, fundacja norweska.

W połączeniu grup DNV i GL uczestniczyła DNV Group AS, spółka zależna należąca w całości do DNV Holding, która przejęła spółkę zarządzającą grupą GL, Germanischer Lloyd SE. DNV Group AS zmieniło nazwę i w wyniku fuzji stało się DNV GL Group AS. Strukturę własnościową grupy DNV GL regulują postanowienia umowy wspólników.

DNV GL corporate governance structure
Kliknij w obraz żeby zobaczyć wiekszą wersję.