DNV GL w Polsce

Fuzja, która stworzyła DNV GL

Globalny lider

Fuzja między DNV a GL została zatwierdzona przez organy ochrony konkurencji i nowa spółka uzyskała osobowość prawną 12 września 2013 r. DNV GL stało się w tym momencie wiodącym światowym towarzystwem klasyfikacyjnym statków i konstrukcji morskich oraz liderem w świadczeniu niezależnych usług kontroli wewnętrznych i doradztwie.

STX Korea ships hull
Gdy ogłoszono fuzję we wrześniu 2013 r., Henrik O. Madsen, wówczas Prezes i Dyrektor Naczelny DNV GL, wydał następujące oświadczenie:

„Jesteśmy niezwykle dumni mogąc ogłosić, że fuzja, której fundamentem jest nasza wizja przyszłego wzrostu, uzyskała zgodę organów ochrony konkurencji we wszystkich czterech wymaganych jurysdykcjach. Łączące się spółki zajmują czołowe pozycje na rynku, uzupełniają się pod względem komercyjnym i cieszą się doskonałą reputacją dzięki swoim zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, wysokiej jakości i uczciwości.”

Nadchodzi globalna zmiana
Prezes Madsen stwierdził, że ta pierwsza konsolidacja dwóch towarzystw klasyfikacyjnych doprowadzi do globalnej zmiany na rynku. „DNV GL ma unikalny potencjał dający możliwość oferowania szerokiego wachlarza produktów i usług oraz pogłębionych ekspertyz za pośrednictwem gęstej globalnej sieci przedstawicielstw. DNV GL nie ustępuje pod tym względem żadnej innej organizacji. I co ważne, zarówno DNV jak i GL traktują jako najważniejszy priorytet dalsze inwestowanie w technologię, badania i innowacyjność.”

Wzmacnianie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju
Coraz bardziej złożone środowisko ryzyka, w którym poruszają się nasi klienci, będzie tworzyło zapotrzebowanie na nowe technologie spółek i usługi zarządzania ryzykiem. „W dzisiejszym środowisku, dla którego charakterystyczna jest wrażliwość na ryzyko, nieprawidłowe zarządzanie ryzykiem może prowadzić do niekorzystnych zdarzeń, utraty życia, szkód w środowisku lub poważnych konsekwencji biznesowych, które mogą stawiać pod znakiem zapytania zaufanie i wiarygodność firm. Mocno wierzę, że DNV GL będzie w stanie lepiej pomagać spółkom w zarządzaniu wyzwaniami w takiej nowej rzeczywistości ryzyka i umożliwi im wzmacnianie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju swojej działalności,” podkreślił Prezes Madsen.

Wspólna działalność

Dzięki połączeniu spółek dotychczasowi klienci DNV i GL mogą teraz korzystać z dostępu do jeszcze gęstszej sieci biur i infrastruktury, która nie ma sobie równych w głównych branżach przemysłu. Uzyskają również dostęp do jeszcze szerszej i głębszej globalnej oferty usług, która zapewni naszym klientom więcej zasobów i lepsze możliwości, niezależnie od tego, gdzie prowadzą swoją działalność.

Jaka jest przyszłość DNV GL:
Strategia wzrostu DNV GL skupia się na ochronie życia, majątku i środowiska. Nasza wizja polega na wywieraniu globalnego wpływu przez tworzenie bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości przy pomocy naszych usług i produktów. Z tego wynikają następujące priorytety DNV GL:

  • bycie światowym liderem we wszystkich docelowych segmentach
  • świadczenie usług klasyfikacyjnych, certyfikacji i weryfikacji oraz zapewnianie eksperckiego doradztwa, które umożliwiają klientom zwiększanie bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój działalności
  • rozwijanie wiodących technologii i eksperckiej wiedzy w zakresie ryzyka operacyjnego
  • inwestowanie w badania i rozwój oraz wspólną innowacyjność w partnerstwie z kluczowymi klientami i interesariuszami
Globalny wpływ
„Chcemy oferować najlepsze możliwości dostępne w naszych organizacjach, żeby dalej rozwijać branże, które obsługujemy, oraz mieć globalny wpływ tworząc bezpieczną i zrównoważoną przyszłość. Chcemy, żeby przyszłość naszych klientów i całego społeczeństwa była bezpieczniejsza, inteligentniejsza i bardziej ekologiczna,” stwierdza Prezes Henrik O. Madsen.