DNV GL w Polsce

Breadcrumbs

Polityka prywatności

Ostatnie uaktualnienie: 20 lutego 2017 r.

UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Strona internetowa dnvgl.com jest własnością norweskiej spółki DNV GL AS, będącej jednocześnie administratorem strony. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony, m.in. z usług subskrypcji online.

Polityka prywatności podlega norweskim przepisom prawnym i jest zgodnie z nimi interpretowana. Wszelkie spory wynikające w związku z niniejszą polityką podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Oslo. Dane osobowe udostępniane DNV GL na Stronie będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi wymogami minimalnymi określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych i przepisach Unii Europejskiej dotyczących danych osobowych.
Wejście na stronę i korzystanie z jej zasobów oznacza zaakceptowanie niniejszej polityki prywatności.
DNV GL gromadzi anonimowe informacje na temat każdej wizyty na Stronie, co ma na celu poprawę efektywności jej działania i zapobieganie zagrożeniom dla ochrony danych. Zobacz poniżej.
Dane osobowe gromadzone od użytkowników („Informacje”) mogą być wykorzystywane do poprawy naszych usług, aby umożliwiać kontakt z użytkownikiem na temat produktów i usług interesujących dla każdego indywidualnego użytkownika Strony zgodnie z jego deklaracją, udostępnianie wyselekcjonowanych informacji oraz udzielanie odpowiedzi i przetwarzanie zapytań i zamówień („Przeznaczenie Strony”).
Informacje mogą być przekazywane innym podmiotom z Grupy DNV GL w związku z Przeznaczeniem Strony. Przekazując administratorowi Strony Informacje użytkownik zgadza się na przetwarzanie Informacji w związku z Przeznaczeniem Strony. Administrator nie będzie przekazywał Informacji żadnym osobom trzecim spoza Grupy DNV GL, o ile nie jest to konieczne w związku z Przeznaczeniem Strony lub nie jest przewidziane w inny sposób w niniejszej polityce.
W przypadku sprzeczności między różnymi wersjami językowymi niniejszej polityki prywatności, obowiązuje wersja angielska.

Gromadzenie anonimowych informacji na temat wizyt na Stronie

Przeglądanie Strony 


Podczas odwiedzania Strony w celu przeglądania udostępnianych na niej Informacji użytkownik robi to anonimowo, chyba że zdecyduje się przekazać informacje na swój temat. Nawet jeśli podczas odwiedzania strony użytkownik nie robi niczego oprócz przeglądania jej treści, na przykład czytając strony, oglądając zdjęcia lub pobierając informacje bez przekazywania danych osobowych, administrator automatycznie gromadzi i zapisuje pewne informacje na temat takich odwiedzin na stronie. Informacje takie nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.
Informacje gromadzone w sposób automatyczny służą do dwóch celów: zarządzania Stroną i egzekwowania przepisów prawnych oraz prowadzenia ewentualnych spraw karnych mogących wynikać z podejrzeń o podejmowanie bezprawnych działań.
Strona automatycznie rejestruje informacje o odwiedzających, na podstawie których tworzone są sumaryczne statystyki. Administrator Strony wykorzystuje takie statystyki, żeby uczynić ją bardziej użyteczną dla jej użytkowników, m.in. oceniając, które informacje są najbardziej i najmniej interesujące dla osób odwiedzających Stronę. Dane statystyczne służą także innym celom, takim jak określanie specyfikacji projektu technicznego Strony oraz określanie wydajności systemu lub obszarów problemowych.
Strona korzysta z Google Analytics, analitycznej usługi sieciowej świadczonej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z technologii „cookie”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika, które pomagają w analizowaniu sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z treści dostępnej na stronie (m.in. adres IP użytkownika) są przesyłane do Google i zapisywane na serwerach tej firmy w Stanach Zjednoczonych.
DNV GL korzysta z funkcji anonimizacji IP programu Google Analytic. Google skraca / anonimizuje ostatni bajt adresu IP w przypadku Państw Członkowskich Unii Europejskiej oraz innych stron Umowy w sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyjątkowych przypadkach przesłany zostaje pełny adres IP, który zostaje następnie skrócony przez serwery Google w Stanach Zjednoczonych. Działając w imieniu dostawcy strony internetowej Google będzie korzystał z takich informacji dla oceny korzystania ze strony, kompilowania raportów o aktywności dla administratorów strony i świadczenia innych usług związanych z działalnością strony i wykorzystaniem Internetu. Google nie będzie kojarzyło adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić zgody na korzystanie z plików cookie przez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Jednak należy wówczas pamiętać, że uniemożliwi to korzystanie z pełnej funkcjonalności strony.
Dodatkowo można zapobiec gromadzeniu i wykorzystaniu informacji przez Google (cookie i adres IP) przez pobranie i zainstalowanie w przeglądarce wtyczki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Powoduje to rezygnację z usługi cookie, co uniemożliwi przyszłe gromadzenie informacji o użytkowniku podczas odwiedzania tej strony.
Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się na stronie http://www.google.com/analytics/terms/gb.html.
DNV GL korzysta z gromadzonych informacji wyłącznie dla celów statystycznych, takich jak:
•    rodzaj przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, które są najczęściej wykorzystywane w komputerach uzyskujących dostęp do strony;
•    godziny szczytowe i czasy odwiedzin na stronie;
•    najpopularniejsze treści dostępne na stronie.

Korzystanie z cookie 


Strona korzysta z technologii cookie. Cookie to mały plik składający się z liter i liczb, które administrator strony umieszcza za zgodą użytkownika na jego komputerze. Cookie umożliwiają administratorowi odróżnienie użytkownika od innych osób odwiedzających stronę internetową, co pomaga w przekazaniu treści interesujących indywidualnego użytkownika, w ulepszeniach strony oraz usuwaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa. Cookie nie zawierają informacji, które umożliwiłyby komukolwiek kontakt z użytkownikiem przez telefon, e-mail lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji.
Cookie wykorzystywane przez administratora Strony to cookie analityczne. Pozwalają one na rozpoznawanie i liczenie liczby osób odwiedzających Stronę oraz określanie sposobu, w jaki poruszają się w jej treściach. Pomaga to administratorowi w poprawie działania Strony, na przykład zapewniając, że użytkownicy są w stanie łatwo znaleźć interesujące ich treści.
Podczas wizyty na Stronie na komputerze użytkownika zapisanych zostaje kilka rodzajów cookie, m.in.:
Google Analytics: _utma, _utmb, _utmc and _utmz. Dodatkowe informacje na temat tych cookie są dostępne na stronie https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies#cookiesSet
ASPSESSIONID: Ten cookie zawiera identyfikator sesji użytkownika. Cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki i nie przechowuje żadnych danych osobowych o użytkowniku.
AddThis cookies: _atuvc, _uid, _uit. Te cookie mają ułatwić użytkownikowi udostępnianie stron internetowych na Facebooku, Twitterze, LinkedIn i innych portalach społecznościowych dzięki wykorzystaniu przycisków dostępnych na naszej stronie. Dodatkowe informacje na temat tych cookie są dostępne na stronie http://www.addthis.com/privacy.
Można wprowadzić ustawienia do swojej przeglądarki informujące, gdy zapisywane są cookie lub uniemożliwiające ich zapisanie. Należy pamiętać, że wyłączenie cookie w przeglądarce może ograniczyć możliwość korzystania ze strony. Dodatkowe informacje na temat cookie są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org.

Przekazywanie informacji: Uzupełnianie formularzy, przesyłanie informacji na Stronę, itp. 


Jeśli użytkownik decyduje się na przekazanie administratorowi informacji za pomocą formularza lub przesyłając informacje na Stronę, będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z Przeznaczeniem Strony.
Jeśli użytkownik wypełnia dowolny formularz DNV GL, administrator będzie gromadził Informacje wykorzystując do tego proces automatyczny.
O ile określony formularz nie określa wyraźnie inaczej lub jeśli nie wskazano inaczej w trakcie przesyłania informacji, administrator nie będzie przekazywał informacji o użytkowniku, komercyjnych ani innych, żadnym osobom trzecim spoza DNV GL inaczej niż w zakresie uznanym za konieczny w związku z Przeznaczeniem Strony.
Administrator będzie przechowywał Informacje przekazywane przez użytkownika wyłącznie przez okres, który jest uzasadniony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamówienia 


Administrator zwraca się o przekazanie informacji przez użytkownika na bezpiecznych formularzach zamówień. Użytkownik musi przekazać dane kontaktowe (takie jak nazwisko, imię i adres) oraz informacje finansowe (np. numer i termin ważności karty kredytowej). Informacje takie służą do rozliczeń oraz realizacji zamówień składanych przez klienta. W przypadku problemów w realizacji zamówienia Informacje służą do kontaktu z użytkownikiem.

Ochrona 


Administrator podejmuje standardowe środki zabezpieczające w celu ochrony Informacji. Gdy użytkownik przekazuje informacje wrażliwe, takie jak numer karty kredytowej itp. za pośrednictwem strony internetowej, dane takie są chronione zarówno online jak i offline. Gdy formularz rejestracji / zamówienia wymaga od użytkownika wprowadzenia informacji wrażliwych, są one szyfrowane i chronione przy pomocy standardowego rynkowego oprogramowania szyfrującego – SSL. Podczas odwiedzania strony chronionej, takiej jak nasz formularz zamówienia, ikona blokady w przeglądarkach takich jak Netscape Navigator i Microsoft Internet Explorer jest zamknięta, inaczej niż podczas przeglądania stron publicznych, kiedy jest odblokowana lub otwarta. Niezależnie od korzystania z szyfrowania SSL do ochrony informacji online, administrator podejmuje także normalne środki w celu ich ochrony offline. Dostęp do Informacji mają wyłącznie osoby, które ich potrzebują.
Niestety nie można udzielić gwarancji, że przesyłanie lub przetwarzanie danych będzie całkowicie bezpieczne. Dlatego, pomimo wysiłków podejmowanych w celu ochrony Informacji, DNV GL nie jest w stanie gwarantować ani zapewniać bezpieczeństwa Informacji. Dlatego Informacje są przekazywane na ryzyko użytkownika.

Zmiany polityki prywatności 


DNV GL może wprowadzać zmiany i uaktualnienia polityki prywatności bez konieczności informowania użytkowników. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie od momentu ich umieszczenia na stronie My DNVGL. Użytkownik zgadza się na ponoszenie odpowiedzialności za monitorowanie takich uaktualnień oraz że korzystanie z My DNVGL po wprowadzeniu takich zmian stanowi pełną akceptację zmian polityki prywatności. Polityka prywatności została uaktualniona po raz ostatni w dniu podanym powyżej.

Dane kontaktowe 


Dział Komunikacji Grupy DNV GL zarządza całą treścią oraz projektem i organizacją strony DNV GL. Różne podmioty DNV GL odpowiadają za korygowanie / uaktualnianie danych osobowych (tj. subskrypcję newsletterów, itp.).
W przypadku pytań lub uwag do polityki prywatności należy kontaktować się z Działem Komunikacji Grupy DNV GL pod następującym adresem:

DNV GL Group Communications
Veritasveien 1
1322 Høvik
Norwegia

Informujemy, że odpowiedzi na pytania dotyczące prywatności nie mogą być udzielane pocztą elektroniczną.