DNV GL w Polsce

Audyt energetyczny - sprawdź efektywność energetyczną swojej firmy

Energy and environment

Ustawowy obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstw obejmie ponad 6 000 polskich firm.

1 października 2016 roku wejdzie w życie obowiązek audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Podlegają mu organizacje, o których mowa w Rozdziale 5 Ustawy z dnia 20.05.2016 o efektywności energetycznej.  

W dniu 10.06.2016 Prezydent RP podpisał „Ustawę o efektywności energetycznej”, która dzień później została ogłoszona w internetowym Systemie Aktów Prawnych Dz. U. 2016 poz. 831. Ustawa weszła w życie dnia 01.10.2016 i ma na celu poprawę efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Z dniem wejścia w życie dyrektywy, w prawie polskim pojawił się wymóg audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jest on obowiązkowy dla przedsiębiorcy określonego w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Obowiązek ten nie dotyczy jednak mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Kto podlega obowiązkowi audytu?

  • Zatrudniał średniorocznie, co najmniej 250 pracowników (przy czym średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty i przy jego obliczaniu nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego),
lub też
  • Osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych równowartości w złotych co najmniej 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat wyniosły co najmniej równowartość w złotych 43 milionów euro.

Uprzejmie prosimy o weryfikację, czy Państwa organizacje są zobowiązane do przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o którym mowa w Rozdziale 5 Ustawy o efektywności energetycznej.

Firmy, które ustawa obliguje do przeprowadzenia audytu, będą musiały przekazać jego wynik Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia. Audyt energetyczny należy przeprowadzić do 1 października 2017.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK
Dane wskazują, że do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązanych będzie ponad 6 000 przedsiębiorstw, co w kontekście ograniczonej liczby dostępnych na rynku audytorów energetycznych może stwarzać ryzyko nieprzeprowadzenia audytu w ustawowym terminie. Dlatego warto zainteresować się tematem już dziś.
Michał Skup,
  • Product Manager, Energy Efficiency
  • DNV GL Business Assurance Polska

Zobacz także

Aktualności

Najnowsze wiadomości Business Assurance

Wyszukiwarka szkoleń

Znajdź interesujące Cię szkolenie

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z branży certyfikacji

O DNV GL - Business Assurance

Akredytowana jednostka certyfikująca

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: