DNV GL w Polsce

Bezpieczeństwo i higiena pracy

​Dbaj o swoich pracowników, wyposażenie i materiały. Nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy dają możliwość pozyskania oraz doskonalenia wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do sprawnego zarządzania w obszarze bezpieczeństwa pracy, pomogą Tobie zbudować organizację świadomą zagrożeń i ryzyka, organizację, w której ocena ryzyka jest integralnym elementem procesu decyzyjnego pracowników na każdym jej szczeblu.

Kontakt:

Karolina Tuchowska Koordynator ds. Szkoleń Karolina Tuchowska
Menedżer ds. Szkoleń
Tel +48 506 288 311 | 58 511 53 03
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
OHSAS 18001