DNV GL w Polsce

ETHIC Intelligence - certyfikacja polityki antykorupcyjnej

Zapobieganie korupcji poprzez politykę antykorupcyjną ogranicza możliwość wystąpienia korupcji i sprzyja umacnianiu się postaw etycznych.

Kontakt:

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

TAK

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Ethic Intelligence - anti-corruption

Certyfikacja polityki antykorupcyjnej w ramach systemu ETHIC Intelligence

Firmy doświadczają ryzyka korupcji, bez względu na swoją wielkość. Zapobieganie korupcji poprzez politykę antykorupcyjną ogranicza to ryzyko, sprzyjając umacnianiu się postaw etycznych. Posiadanie certyfikowanego programu antykorupcyjnego jest dowodem na to, że organizacja podejmuje konieczne działania na rzecz zapobiegania korupcji. Jest też wiarygodnym komunikatem informującym o tych dążeniach.

W ramach partnerskiej współpracy z ETHIC Intelligence, przeprowadzamy audyty polityki antykorupcyjnej. Na podstawie naszego raportu ETHIC Intelligence wystawia certyfikat zgodności. 

Dlaczego warto poddać się certyfikacji?

Kluczem do zwalczania korupcji jest przejrzystość transakcji gospodarczych. Certyfikowana polityka antykorupcyjna

  • jest dowodem na to, że podjęto znaczące kroki w celu zapobiegania korupcji
  • pokazuje zaangażowanie na rzecz zapobiegania korupcji
  • weryfikuje zgodność z najlepszymi praktykami oraz z wymaganiami przepisów prawa
  • zmniejsza ryzyko finansowych skutków korupcji oraz jej następstw w obszarze reputacji.

Co oferuje DNV GL?

Prowadzimy audyty wymagane w ramach systemu certyfikacji ETHIC Intelligence. Proces ten przebiega nastepująco:

  • DNV GL przeprowadza audyt organizacji, według szczegółowych wymagań określonych w warunkach i metodologii certyfikacji ETHIC Intelligence
  • Raporty z audytów są przedstawiane Komisji Certyfikacyjnej ETHIC Intelligence
  • Na podstawie przedstawionych jej materiałów, Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu
  • DNV GL może ponadto uczestniczyć w corocznym monitoringu, którego celem jest zapewnienie ciągłej zgodności z wymaganiami.
Skontaktuj się z nami, by uzyskać więcej informacji i wkroczyć na ścieżkę certyfikacji.

Kilka słów o ETHIC Intelligence

LogoETHIC.jpgETHIC Intelligence to ciesząca się doskonałą reputacją organizacja - od 2006 r. prowadząca certyfikację programów antykorupcyjnych. Opracowana przez ETHIC Intelligence specyfikacja warunków certyfikacji uwzględnia wymagania najważniejszych konwencji, aktów prawnych, praktyk, wytycznych i zaleceń instytucji rządowych i organizacji międzynarodowych.

Przyznawaniem certyfikatów zajmuje się Komisja Certyfikacyjna ETHIC Intelligence. W skład Komisji Certyfikacyjnej wchodzą cieszący się międzynarodowym uznaniem eksperci w dziedzinie zwalczania korupcji. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu członkowie Komisji podejmują po szczegółowej analizie przedstawionych im materiałów. Decyzja o przyznaniu certyfikatu zapada większością 2/3 głosów członków Komisji.