DNV GL w Polsce

IFS Food Standard

Shelf with food

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

​IFS Food jest standardem zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz kompletnym narzędziem mającym zastosowanie do oceny dostawców. Standard ma na celu budowanie zaufania do produktów i procesów poprzez zapewnienie bezpieczeństwa, jakości, legalności i zgodności z określonymi wymaganiami klienta.

Posiadając wdrożony powszechnie rozpoznawalny i uznawany standard oraz uniwersalny sposób oceny dostawców ograniczona została konieczność prowadzenia audytów drugiej strony. Dla sprzedawców detalicznych, producentów i dostawców nadzorowanie łańcucha dostarczania produktów stało się bardziej spójne i skuteczne. Stosowanie standardu IFS redukuje koszty całego procesu oraz podnosi poziom bezpieczeństwa wyrobów, co jest istotne dla klientów, dostawców i konsumentów. 

Wdrożenie standard IFS stanowi przepustkę do współpracy z sieciami handlowymi, ale daje także szansę na zademonstrowanie zaangażowania w produkcję bezpiecznej żywności, żywności charakteryzującej się oczekiwanym poziomem jakości, a także pełną zgodnością z przepisami prawa oraz działaniami na rzecz ciągłego doskonalenia swojej działalności. 

Co to jest standard IFS Food Standard? 

IFS Food to międzynarodowy standard oceny zgodności produktów i procesów w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności.

Standard IFS Food ma zastosowanie we wszystkich firmach przetwarzających żywność z wyłączeniem uprawy i hodowli. Wymagania IFS Food odnoszą się do system zarządzania jakością oraz systemu HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) i są wspierane przez oczekiwania dla programów wstępnych czyli zestawu Dobrych Praktyk Produkcyjnych - GMP (Good Manufacturing Practice), higienicznych - GHP (Good Hygiene Practice) i laboratoryjnych - GLP (Good Laboratory Practice). IFS Food spełnia także wytyczne Global Food Safety Initiative (CIES) organizacji zrzeszającej kluczowe, globalne firmy na rynku żywności.

IFS Food wersja 7

Niedawno wydana nowa wersja normy jest obowiązkowa dla wszystkich firm od 1 lipca 2021 roku. Oceny do wersji 7 mogą się rozpocząć od 1 marca 2021 roku. Dla już certyfikowanych firm przejście na nową wersję nastąpi podczas kolejnej, nadchodzącej oceny. Zobacz główne zmiany tutaj. 

Dlaczego certyfikacja w oparciu o IFS Food jest korzystna dla biznesu? 

Najważniejsze europejskie sieci handlowe wymagają od swoich dostawców certyfikacji w oparciu o standard IFS Food. Ale praktyka pokazuje, że standard IFS Food może być zastosowany także jako uwiarygodnienie dla firm dostarczających produkty spożywcze poza Europę. 

Standard IFS Food umożliwia organizacji:

 • Zapewnić dowody zaangażowania a w przypadku incydentów z bezpieczeństwem żywności zapewnia dowody na dochowanie wszelkiej staranności w procesie produkcyjnym, co może mieć istotne znaczenie w ochronie firmy przed ewentualnymi roszczeniami (due diligence)
 • Zbudować system zarządzania wspierający organizację w realizacji oczekiwań jakościowych klientów, oczekiwań związanych z bezpieczeństwem wyrobów oraz zapewnieniu zgodności z przepisami prawa w krajach, w których produkt jest oferowany konsumentom.
 • Zapewnić narzędzia do doskonalenia systemu bezpieczeństwa wyrobów oraz mechanizmy monitorowania i pomiaru skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów.
 • Wspierać firmę w ograniczaniu ilości odpadów, konieczności ponownego przerabiania wyrobów oraz w ograniczeniu ryzyka wycofana wyrobów z rynku.

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

Firmy mające zdolność dobrego planowania sprawniej osiągają cel, jakim jest certyfikacja. Jest niezwykle ważne, aby zaangażować całą organizację w ten proces, jasno określić harmonogram procesu wdrażania i końcowej oceny.

Proces ten obejmuje:

 • Ustanowienie system zarządzania
 • Zidentyfikowanie obowiązujących firmę wymagań prawa
 • Zidentyfikowanie i udokumentowanie specyficznych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i stosownych działań zapobiegawczych (system HACCP)
 • Zidentyfikowanie mających zastosowanie Dobrych Praktyk: Good Manufacturing Practice/Good Hygiene Practice, włączając program ochrony przed szkodnikami, wymagania dotyczące utrzymania wyposażenia i urządzeń, program utrzymania czystości i sprzątania oraz wszystkie inne wymagania specyficzne dla danego zakładu produkcyjnego. 

* Zdolność do zademonstrowania, że wszelkie praktyczne działania zostały podjęte aby uniknąć zdarzenia.

Główne zmiany w IFS Food wersja 7

Główne zmiany obejmują większą przejrzystość oczekiwań wobec audytorów i bardziej nakazowe wymagania, które teraz obejmują kulturę bezpieczeństwa żywności. Zmieniona struktura ułatwia pracę z normą. Lista kontrolna oceny została dostosowana do wymagań GFSI Benchmarking Requirements w wersji 2020.1, FSMA i przepisów UE. W wersji 7 większy nacisk kładzie się na ocenę na miejscu, a nie na dokumentację, a co trzecia ocena będzie niezapowiedziana.

 • Nowe sformułowanie: audyt staje się oceną, aby podkreślić podejście do produktu i procesu IFS zgodnie z ISO/IEC 17065.
 • 15 % mniej wymagań
 • Udoskonalona struktura protokołu certyfikacji dostosowana do potrzeb zainteresowanych stron IFS
 • Lepiej zdefiniowany system punktacji
 • Przejrzysty raport z oceny ze znormalizowanymi sekcjami
 • Co trzecia ocena certyfikacji IFS Food będzie niezapowiedziana
 • Kultura bezpieczeństwa żywności została włączona do wymagań
 • Nowe definicje outsourcingu wyjaśniają różne sposoby zarządzania.
 • Ważny GLN (Global Location Number) staje się obowiązkowy dla dostawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii.
 • Dodatkowe narzędzia wspierające menedżerów jakości certyfikowanych firm, np. nowe kursy e-learningowe, zaktualizowane oprogramowanie IFS auditXpressXTM i IFS Audit Manager
 • Aplikacja do audytu wewnętrznego

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian, prosimy o kontakt.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Powiązane uslugi: