DNV GL w Polsce

IFS International Food Standard

Shelf with food

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

​International Food Standard (IFS) jest standardem zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz kompletnym narzędziem mającym zastosowanie do oceny dostawców. Standard ma zapewnić bezpieczeństwo żywności i wesprzeć monitorowanie poziomu jakości wyrobów wytwarzanych pod markami własnymi sieci handlowych.

Posiadając wdrożony powszechnie rozpoznawalny i uznawany standard oraz uniwersalny sposób oceny dostawców ograniczona została konieczność prowadzenia audytów drugiej strony. Dla sieci handlowych nadzorowanie łańcucha dostarczania produktów stało się bardziej spójne i skuteczne. Stosowanie standardu IFS redukuje koszty całego procesu oraz podnosi poziom bezpieczeństwa wyrobów, co jest istotne dla klientów, dostawców i konsumentów. 

Wdrożenie standard IFS stanowi przepustkę do współpracy z sieciami handlowymi, ale daje także szansę na zademonstrowanie zaangażowania w produkcję bezpiecznej żywności, żywności charakteryzującej się oczekiwanym poziomem jakości, a także pełną zgodnością z przepisami prawa oraz działaniami na rzecz ciągłego doskonalenia swojej działalności. 

Co to jest standard IFS? 

IFS jest międzynarodowym standardem służącym do audytowania firm wytwarzających produkty pod markami własnymi sieci handlowych lub wielkich sieci hurtowych.

Standard IFS ma zastosowanie we wszystkich firmach przetwarzających żywność z wyłączeniem uprawy i hodowli. Wymagania IFS odnoszą się do system zarządzania jakością oraz systemu HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) i są wspierane przez oczekiwania dla programów wstępnych czyli zestawu Dobrych Praktyk Produkcyjnych - GMP (Good Manufacturing Practice), higienicznych - GHP (Good Hygiene Practice) i laboratoryjnych - GLP (Good Laboratory Practice). IFS spełnia także wytyczne Global Food Safety Initiative (CIES) organizacji zrzeszającej kluczowe, globalne firmy na rynku żywności.

Dlaczego certyfikacja w oparciu o IFS jest korzystna dla mojego biznesu? 

Najważniejsze europejskie sieci handlowe wymagają od swoich dostawców certyfikacji w oparciu o standard IFS. Ale praktyka pokazuje, że standard IFS może być zastosowany także jako uwiarygodnienie dla firm dostarczających produkty spożywcze poza Europę. 

Standard IFS umożliwia organizacji:

  • Zapewnić dowody zaangażowania a w przypadku incydentów z bezpieczeństwem żywności zapewnia dowody na dochowanie wszelkiej staranności w procesie produkcyjnym, co może mieć istotne znaczenie w ochronie firmy przed ewentualnymi roszczeniami (due diligence)
  • Zbudować system zarządzania wspierający organizację w realizacji oczekiwań jakościowych klientów, oczekiwań związanych z bezpieczeństwem wyrobów oraz zapewnieniu zgodności z przepisami prawa w krajach, w których produkt jest oferowany konsumentom.
  • Zapewnić narzędzia do doskonalenia systemu bezpieczeństwa wyrobów oraz mechanizmy monitorowania i pomiaru skuteczności zapewnienia bezpieczeństwa wyrobów.
  • Wspierać firmę w ograniczaniu ilości odpadów, konieczności ponownego przerabiania wyrobów oraz w ograniczeniu ryzyka wycofana wyrobów z rynku.

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

Firmy mające zdolność dobrego planowania sprawniej osiągają cel, jakim jest certyfikacja. Jest niezwykle ważne, aby zaangażować całą organizację w ten proces, jasno określić harmonogram procesu wdrażania i końcowej oceny.

Proces ten obejmuje:

  • Ustanowienie system zarządzania
  • Zidentyfikowanie obowiązujących firmę wymagań prawa
  • Zidentyfikowanie i udokumentowanie specyficznych zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i stosownych działań zapobiegawczych (system HACCP)
  • Zidentyfikowanie mających zastosowanie Dobrych Praktyk: Good Manufacturing Practice/Good Hygiene Practice, włączając program ochrony przed szkodnikami, wymagania dotyczące utrzymania wyposażenia i urządzeń, program utrzymania czystości i sprzątania oraz wszystkie inne wymagania specyficzne dla danego zakładu produkcyjnego. 

* Zdolność do zademonstrowania, że wszelkie praktyczne działania zostały podjęte aby uniknąć zdarzenia.

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Powiązane uslugi: