DNV GL w Polsce

ISO 22301 - Zarządzanie ciągłością działania

ISO 22301

Certyfikat ISO 22301 zapewnia możliwość funkcjonowania organizacji w trudnych czasach.

Zapisy normy ISO 22301 mają zastosowanie do organizacji każdego typu, zarówno dużych, jak i małych, działających w każdym sektorze gospodarki. Są one szczególnie ważne dla organizacji działających w środowiskach wysokiego ryzyka, jak dostawa mediów, usługi finansowe, ropa naftowa i gaz, transport, usługi telekomunikacyjne i produkcja żywności, a także tam, gdzie niezbędne jest zapewnienie ciągłości działania, jak na przykład w sektorze publicznym. Treść normy ISO 22301 jest publikowana przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny (ISO). 

Organizacje muszą podejmować odpowiednie środki zapobiegawcze oraz być przygotowane na zapewnienie ciągłości świadczonych usług niezależnie od rodzaju stojących przed nimi przeszkód. Wprowadzenie systemów i norm zapewnienia ciągłości działalności umożliwi Państwa firmie poradzenie sobie z każdą sytuacją.


Korzyści


 • Ochrona kluczowych składników majątku i reputacji
 • Identyfikacja skutków przerw w prowadzeniu działalności i kluczowych działań mających na celu poprawę ciągłości
 • Ułatwienie współpracy między odrębnymi zespołami
 • Zmniejszenie kosztów poprzez obniżenie składek ubezpieczeniowych
 • Wykazanie zaangażowania przed kluczowymi interesariuszami
 • Uzyskanie przewagi nad konkurentami w przypadku poważnego kryzysu w branży
 • Zapewnienie dotrzymania zobowiązań, również w sytuacji kryzysowej, i utrzymanie dostaw produktów lub usług

Proces zarządzania ciągłością działalności pomaga w uzyskaniu pełnej wiedzy o sposobie działania Państwa organizacji oraz lokalizacji, w których może dojść do przerwania działalności, a także umożliwia sformułowanie sugestii sposobów, w jakie można ulepszyć Państwa procesy biznesowe. Co więcej, wprowadzenie zarządzania ciągłością działalności w Państwa organizacji może pomóc w uzyskaniu przewagi nad konkurentami, poprawić reputację firmy i przyczynić się do stałego doskonalenia procesów.

Dzięki procesowi certyfikacji możecie Państwo:

 • Uzyskać szerszą wiedzę na temat swojej organizacji 
 • Wprowadzić strategię zapewnienia ciągłości działalności wraz z odpowiednią taktyką reagowania
 • Utrzymywać plan zarządzania ciągłością działalności w drodze ćwiczeń i badania kultury istniejącej w organizacji
 • Dowiedzieć się jak osadzić w ramach organizacji podejście polegające na zapewnieniu ciągłości działalnośc

W toku przeprowadzanych audytów korzystany z opracowanej przez nas metody Risk Based Certification™, umożliwiającej nam dopasowanie każdego audytu do unikalnych potrzeb naszych klientów. Skupiając się na najważniejszych dla Państwa organizacji kwestiach związanych z zarządzaniem ciągłością działalności, nasze audyty pomagają w określeniu kluczowych obszarów wymagających poprawy oraz skupieniu Państwa wysiłków na tych właśnie obszarach, jednocześnie sprawdzając czy Państwa organizacja spełnia wymogi normy ISO 22301.


Jak możemy pomóc?


Jesteśmy akredytowaną zewnętrzną jednostką certyfikacyjną. Świadczymy usługi z zakresu szkolenia i certyfikacji i jesteśmy złotym partnerem Instytutu Ciągłości Działalności (BCI), wiodącej organizacji działającej na rzecz promocji sztuki i nauki zarządzania ciągłością działalności na całym świecie.

Kontakt:

Jesteś zainteresowany tą usługą?

Zapytaj o wycenę

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: