DNV GL w Polsce

MSC Chain of Custody Standard

Certyfikacja na zgodność ze standardem Marine Stewardship Council (MSC) Chain of Custody pozwala zapewnić klientów i konsumentów, że wykorzystane w produkcji surowce pochodzenia morskiego pochodzą ze zrównoważonych połowów.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę?

TAK
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
MSC Chain of Custody Standard

Owoce morza to najważniejszy odnawialny składnik naszej żywności. Zdrowe oceany są kluczowe dla produktywności i odtwarzalności całych ekosystemów, a także dla światowej ekonomii.  Nasze zasoby morskie są pod większą presją czynników środowiskowych oraz gospodarki światowej niż kiedykolwiek do tej pory.  Rośnie także świadomość konsumentów dotycząca źródeł pochodzenia żywności wpływu łańcucha żywnościowego na środowisko naturalne, wartości odżywczych pokarmu, co ma wpływ na rosnącą presję, aby łańcuch pochodzenia owoców morza był bardziej transparentny i zrównoważony.

Czym zajmuje się  standard MSC CoC?

Standard MSC Chain of Custody ma zastosowanie do wszystkich uczestników łańcucha dostaw żywności pochodzenia morskiego (indywidualnych organizacji i grup firm), które są właścicielami surowców, półwyrobów pochodzenia morskiego lub uczestniczą w jego przetwarzaniu, pakowaniu włączając firmy handlowe, przetwórców, sieci handlowe, firmy cateringowe i sklepy. Podejście to gwarantuje, że jakikolwiek produkt oznaczony “ MSC eco-label„ pochodzi ze zrównoważonych połowów.  Każdy uczestnik łańcucha dostaw musi poddać się certyfikacji swojego procesu zaczynającego się od zakupu certyfikowanego surowca a kończącego się na pakowaniu wyrobu w opakowanie konsumenckie.

Jakie są korzyści?

Certyfikacja na zgodność z MSC Chain of Custody Standard pozwala Twojej firmie:

 • Zademonstrować klientom i konsumentom, że Twoje wyroby pochodzą ze zrównoważonych połowów. 
 • Spełnić wymagania klientów dotyczące źródeł pozyskiwania surowców.
 • Zapewnić, że cały łańcuch dostaw jest zrównoważony i bezpieczny.
 • Budować zaufanie klientów.
 • Wspierać pozycjonowanie Twoich na półkach sklepowych przy pomocy oznakowania „eco-label”.
 • Spełnić wymagania sieci handlowych poszukujących dowodów na weryfikację, że oferowane wyroby pochodzą ze zrównoważonych zasobów.
 • Handlować z wiodącymi sieciami handlowymi I firmami handlowymi, które wymagają certyfikacji MSC.

Używanie oznakowania “MSC eco-label” na produktach pochodzenia morskiego jest dozwolone jedynie po pozytywnym wyniku niezależnej oceny na zgodność ze standardem MSC Chain of Custody i po podpisaniu umowy licencyjnej z organizacją Marine Stewardship Council International.

Jak DNV GL może Ci pomóc?

DNV GL jest jednostką certyfikacyjną akredytowaną do oceny indywidualnych organizacji oraz grup firm na zgodność ich systemów zarządzania ze standardem MSC Chain of Custody i wydawania stosownych certyfikatów.

Aby ocenić integralność łańcucha pochodzenia surowca aż do certyfikowanego źródła pochodzenia ryb, DNV GL - Business Assurance ocenia procesy, powiązane z nimi zapisy oraz dokonuje oceny ilości przetwarzanego certyfikowanego surowca, aby zapewnić jego pełną identyfikowalność. 

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

 1. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o procesie certyfikacji.
 2. Wskaż osobę odpowiedzialną za rozwój systemu w Twojej firmie.  
 3. Upewnij się, że ustanowiono jasno cele i zadania oraz że firma rozumie wymagania, jakie należy spełnić podczas procesu certyfikacji. 
 4. Podejmij decyzję, który produkt (grupy produktów) powinien być certyfikowany w związku z pozyskiwaniem certyfikowanego surowca i oczekiwaniami klientów.
 5. Zapewnij wsparcie w dostępie do niezbędnych informacji pochodzących z łańcucha dostaw. Certyfikacja będzie wymagała dostępu do tych danych, aby potwierdzić, że surowce pochodzą z certyfikowanych połowów. 

Co to jest Marine Stewardship Council (MSC)?

Marine Stewardship Council (MSC) to niezależna, globalna organizacja funkcjonująca na zasadach non-profit. Została powołana do życia jako wspólna inicjatywa firmy Unilever oraz WWF  (World Wildlife Fund) w roku 1997 z zadaniem rozwiązania problemu przełowienia mórz. W 1999 stała się niezależną organizacją.  Jej misją jest promowanie etykiety “ecolabel” oraz programu certyfikacji połowów w celu poprawy zdrowia naszych mórz i oceanów poprzez nagradzanie zrównoważonego podejścia do wykorzystywania zasobów, wpływanie na wybory dokonywane przez konsumentów podczas zakupów owoców morza i współpracę z partnerami, którzy wspierają inicjatywę zrównoważonego podejścia do wykorzystania zasobów morskich.