DNV GL w Polsce

Odpowiedzialność Społeczna

Ponad połowę czynników generujących kryzysy w biznesie można zakwalifikować do obszarów ryzyka „CSR”. Organizacje biznesowe muszą poważnie zastanowić się nad konsekwencjami braku systemowego zarządzania w tym obszarze, oraz dostrzec potencjalne korzyści płynące ze społecznej odpowiedzialności.

Kontakt:

Natalia Kosińska Natalia Kosińska
Koordynator ds. Szkoleń
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Corporate Responsibility