DNV GL w Polsce

Pasze i dodatki GMP+/PDV i FAMI-QS

Animal feed and ingredients GMPPDV and FAMI QS

​Pasze dla zwierząt i dodatki paszowe wpływają na bezpieczeństwo produktu końcowego. GMP / PDV jest standardem mającym zastosowanie w produkcji pasz, transporcie i handlu, natomiast FAMI-QS ma zastosowanie w produkcji premiksów oraz do produkcji dodatków paszowych. Oba standardy zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznego wpływu pasz na produkty końcowe.

Pasze dla zwierząt mają bezpośredni wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego. Konsumenci mięsa, mleka, ryb i jaj oczekują od przemysłu i detalistów dostarczania produktów bezpiecznych, wysokiej jakości. Wytyczne GMP (Dobre Praktyki Wytwarzania) mają zastosowanie przy produkcji i w sprzedaży mieszanek paszowych, pasz dla zwierząt, premiksów i dodatków, a także w transporcie, przeładunkach, uprawach i żywieniu w gospodarstwach hodowlanych. Certyfikowane mogą być także laboratoria, które prowadzą analizy.

Jakie są standardy? 

Europejskie rozporządzenie w sprawie higieny pasz (UE Reg. 183/2005) ustanawia zasady higieny i bezpieczeństwa dla całego łańcucha „pokarmowego”, włączając w to dodatki paszowe i premiksy.

To rozporządzenie:

 • Integruje produkcję i dystrybucję dodatków paszowych, premiksów i kompletne pasze w globalnym łańcuchu żywnościowym,
 • Integruje zasady HACCP (Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli),
 • Promuje ustanowienie kodeksów postępowania w łańcuchu paszowym.

The Dutch Animal Feed Board (PDV) i Feed Additive and Premixture European Association (FEFANA) opracowały powyższe kodeksy postępowania w odpowiedzi na oczekiwania konsumentów, producentów żywności i sprzedawców detalicznych.

Rozporządzenie GMP przede wszystkim wymaga prawidłowego stosowania dodatków i weterynaryjnych produktów medycznych. Ponadto, rozporządzenie przewiduje kontrolę poziomu niepożądanych substancji i produktów, takich jak metale ciężkie, pestycydy, i aflatoksyny. Wreszcie, wymaga pomiarów by zapobiec skażeniu salmonellą zwierząt poprzez pasze dla zwierząt.

Główne cechy przepisów GMP:

 • Wymagania w stosunku do wewnętrznego system jakości organizacji (na podstawie ISO 9001),
 • Zastosowanie zasad HACCP w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
 • Ogólne wymogi i środki kontroli w procesie produkcji, w tym śledzenie produktu w łańcuchu dostaw oraz możliwość wycofanie produktu z rynku,
 • Zapewnienie odpowiednich norm ustawowych i przepisów dla produktów.

Dlaczego certyfikacja jest dobra dla mojej firmy?

Demonstracja i przejrzystość zapewnienia jakości stanowi licencję na produkowanie. Certyfikacja pokazuje Twoje zaangażowanie by ustanowić ogólnie uznane zasady, i otwiera globalny rynek:

 • bezpieczeństwo żywności ma wysoki priorytet,
 • przemyśle produkcji pasz zwierzęcych, w tym dostawców składników, jest częścią łańcucha pokarmowego i jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w swoich produktach,
 • HACCP jest proaktywne podejście, które łączy łańcucha paszowego do łańcucha pokarmowego,
 • kontrola jakości surowców będących przedmiotem wspólnego zainteresowania dla dostawców i przemyśle produkcji pasz zwierzęcych,
 • handlu i przemysłu są przy założeniu, że ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktów,
 • uzyskując certyfikat GMP, firma demonstruje gwarancję, że pasze i składników karmy dla zwierząt spełniają przepisy prawne i wymogi, które zostały uzgodnione z zainteresowanymi stronami w łańcuchu.

Certyfikat GMP pozwala organizacji na:

 • Zdobycie zaufania klientów, wykazując, że pasza lub składniki paszowe są produkowane w bezpiecznych procesach,
 • Udowodnienie, że wszelkie środki ostrożności zostały podjęte,
 • Pozwolenie klientom żądania certyfikacji i oceny dostawców, jeśli prowadzą działalność w kraju, z silnymi ramami prawnymi dla bezpieczeństwa pasz,
 • Zmniejszenie liczby kontroli przeprowadzanych przez klientów, a tym samym zaoszczędzić czas i koszty zarządzania,
 • Redukcję odpadów i wycofanie produktów z rynku,
 • Poprawę relacji z organami bezpieczeństwa żywności,
 • Poprawę efektywności organizacji.

Certyfikacja standardu GMP zapewnia skuteczną metodę komunikacji z zainteresowanymi stronami. Jest to ważny element potwierdzający zaangażowanie organizacji  w produkcję bezpiecznych pasz w ramach ładu korporacyjnego, odpowiedzialności społecznej i sprawozdawczości finansowej.

Jak można przygotować się do certyfikacji? 

Proces należy zaplanować tak aby skoordynować wdrożenie i certyfikację systemu oraz zadbać o pozytywne nastawienie i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych osób.

Obejmuje to:

 • Stworzenie systemu zarządzania jakością,
 • Identyfikację wymagań prawnych,
 • Określenie i udokumentowanie poszczególnych zagrożeń bezpieczeństwa pasz i odpowiednich środków kontroli (HACCP),
 • Identyfikację mających zastosowanie wymagań Dobrych Praktyk Produkcyjnych (Good Manufacturing Practice) i Dobrych Praktyk Higienicznych (Good Hygiene Practice), w tym programu kontroli szkodników, programu utrzymania urządzeń i konserwacji budynku, programu sprzątania i czyszczenia, i wszystkich szczególnych wymagań normy,
 • Wdrożenie wszelkich niezbędnych udoskonaleń infrastrukturalnych.

Kontakt:

Chcesz wiedzieć więcej?

Tak

Wiesz już czego potrzebujesz?

Zapytaj o ofertę

Powiązane uslugi: