DNV GL w Polsce

System zarządzania BHP - certyfikat OHSAS 18001

Poznaj normę dotyczącą BHP i dowiedz się, czy spełniasz wszelkie wymagania prawne.

Kontakt:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami

Chcesz otrzymać ofertę ?

TAK
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
OHSAS 18001

Certyfikat zgodności z normą OHSAS 18001/ PN-N-18001 jest dowodem na to, że system zarządzania firmy spełnia wymagania standardu opartego na najlepszych praktykach. Certyfikat wydawany przez niezależną jednostkę certyfikującą, stanowi informację dla pracowników i innych interesariuszy, że organizacja proaktywnie chroni zdrowie i bezpieczeństwo swojego personelu.

​System certyfikacji OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) został utworzony przez stowarzyszenie krajowych organizacji normalizacyjnych, jednostek certyfikujących w oparciu o konsultacje specjalistów. DNV GL również czynnie uczestniczyło w pracach nad powstaniem normy.

Normy OHSAS

Norma OHSAS 18001 jest najpowszechniej na świcie uznawanym standardem dotyczącym systemów zarządzania BHP i ma za zadanie ułatwić organizacjom formułowanie polityki i celów w tej dziedzinie . W 1999 roku ukazało się pierwsze wydanie normy , a w 2007 - kolejna poprawiona wersja. OHSAS 18001 można stosować  w każdej branży, zarówno w dużych, jak i w małych organizacjach. 

Pod względem struktury, norma jest bardzo zbliżona do ISO 14001 i opiera się na koncepcji ciągłego doskonalenia oraz zgodności z wymaganiami prawa.

Eliminowanie ryzyka i zagrożeń 

Norma OHSAS 18001 mierzy system zarządzania pod wieloma względami. Zakres zastosowania zależy od takich czynników, jak polityka BHP organizacji, charakter jej działalności oraz warunki, w jakich działalność ta jest prowadzona.

Skuteczny system zarządzania powinien opierać się na poniższych elementach:

  • polityka BHP odpowiednia dla danej firmy
  • identyfikacja ryzyka BHP oraz wymagań przepisów prawa w tej dziedzinie
  • cele, zadania i programy zapewniające ciągłe doskonalenie
  • działania kierownictwa nadzorujące ryzyko w dziedzinie BHP
  • monitorowanie funkcjonowania systemu BHP
  • stałę przeglądy, oceny i doskonalenie systemu

Pierwszy krok

Aby przystąpić do certyfikacji, trzeba wdrożyć skuteczny system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy. DNV GL jest akredytowaną jednostką certyfikacyjną trzeciej strony, która zapewnia odpowiednie szkolenia i certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.