DNV GL w Polsce

System zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2015

ISO 14001

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

We wrześniu 2015 roku została wydana nowa norma ISO 14001:2015. Okres przejściowy na dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem do nowych wymagań wynosił 3 lata. Wszystkie certyfikaty zgodności z ISO 14001:2004 straciły ważność we wrześniu 2018 roku i nie są już uznawane międzynarodowo.

Zarys nowego ISO 14001:2015

Nowa norma przykłada jeszcze większą wagę do ochrony środowiska, a w ich ramach - na proaktywne inicjatywy. Takie podejście jeszcze ściślej wiąże ją z podstawową działalnością organizacji. Kluczową zmianą w nowej edycji jest włączenie do systemu zarządzania środowiskiem wymagania zarządzania ryzykiem. Wdrożenie ISO 14001:2015 może również doprowadzić do oszczędności - przez poprawę skuteczności i produktywności funkcjonowania organizacji. Drogą do tego jest identyfikowanie sposobów na zmniejszanie ilości odpadów, optymalizowanie zużycia (a co za tym idzie kosztów) surowców i mediów, redukcja strat itp. 

Główne zmiany:

 • Podkreśla strategiczny wymiar zarządzania środowiskowego
 • Wzmacnia powiązania między zarządzaniem środowiskowym a działalnością organizacji
 • Jest bardziej spójna i elastyczna we wdrażaniu i aktualizacji
 • Kładzie większy nacisk na cele, mierzenie i monitorowanie oraz zarządzanie zmianą
 • Koncentruje się na przywództwie i zarządzaniu ryzykiem
 • Stawia na doskonalenie komunikacji i wzrost świadomości środowiskowej
 • Zawiera bardziej szczegółowe wymagania dotyczące podejścia procesowego opartego na identyfikacji rodzajów ryzyka środowiskowego
 • Wprowadza wymagania dotyczące cyklu życia towarów i usług oraz łańcucha dostaw m.in. poprzez nowe wymagania dla dostawców i przekazywanie informacji środowiskowych odbiorcom wyrobów
 • Znosi obowiązek tworzenia procedury identyfikacji aspektów środowiskowych (zachowując wymóg samej identyfikacji)

Nowa struktura normy

Struktura normy została ujednolicona ze strukturą innych norm z zakresu systemów zarządzania, aby łatwiej można było ją zastosować w zintegrowanym systemie zarządzania, np. z nową normą ISO 9001:2015, ISO 55001:2015, czy ISO 22301:2012. Wdrożenie zaktualizowanej normy w jeszcze lepszy sposób wpłynie na poprawę:
 • wyników i wydajności firm dzięki zmniejszeniu ilości odpadów, optymalizowaniu kosztów mediów, strat itp.,
 • zarządzania cyklem życia, dzięki identyfikacji konkretnych możliwości udoskonalania procesów produkcji i samych produktów, funkcjonowania łańcucha dostaw. 

Dlaczego warto wdrożyć nową normę ISO 14001:2015 jak najszybciej?

 • Jest bardziej przyjazna dla organizacji i wymogów prowadzenia biznesu
 • Daje swobodę w podejściu do zawartości dokumentacji systemu
 • Ma mniej nakazowy, a bardziej biznesowy charakter

Analiza luk 

Przed przystąpieniem do wdrożenia zaktualizowanej normy warto zidentyfikować obszary w systemie zarządzania (tzw. luki) konieczne do wdrożenia nowych elementów standardu. Pomoże w tym oferowana przez DNV GL analiza luk, która pozwala firmom na bardziej efektywne wdrożenie normy po zmianach. Analiza luk to audyt celowy. Jego zadaniem jest identyfikacja obszarów i procesów koniecznych do zaktualizowania lub zmiany w organizacji tak, aby w efekcie uzyskać pełną zgodność z nowymi wymaganiami.

Kontakt:

Zapytanie o ofertę

Wyślij

Newsletter

Subskrybuj

Kontakt z Business Assurance

Wyślij wiadomość

Powiązane uslugi: