DNV GL w Polsce

ATEX w praktyce

Szkolenie kierowane jest do pracowników służby BHP oraz pełnomocników systemów zarządzania, którzy zetknęli się w swojej praktyce zawodowej z problematyką związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

  • Dodatkowe informacje:

    Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

W ramach programu „Partnerstwo dla Bezpieczeństwa” zapraszamy na specjalistyczne szkolenie współtworzone przez DNV GL Business Assurance Poland i ROBOD SA dotyczące wymagań zawartych w dyrektywie ATEX.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracowników służby BHP oraz pełnomocników systemów zarządzania, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.

Program szkolenia

W ramach szkolenia oprócz praktycznej analizy obecnie obowiązujących wymagań prawnych (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej) uczestnicy zapoznają się z praktycznymi sposobami wypełnienia wymogów rozporządzenia oraz z zasadami sporządzania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. W celu uzyskania pełnej wiedzy na temat budowy efektywnego programu redukcji ryzyka w trakcie warsztatów przyjrzymy się również problematyce doboru środków ochrony indywidualnej. W praktyce stanowią one „ostatnią linię” obrony dla pracowników wykonujących prace w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zatem niezwykle istotny jest ich właściwy dobór oraz nadzorowanie. Podczas szkolenia zostaną także omówione najczęstsze nieprawidłowości dotyczące eksploatowania urządzeń i instalacji elektrycznych w strefach zagrożenia wybuchem.