DNV GL w Polsce

Audyt wewnętrzny zorientowany na ryzyka biznesowe (Risk Based Internal Audit)

Szkolenie dla aktywnych audytorów wewnętrznych – bez podziału na normy ISO i obszary audytowe, oparte o metodologię Risk Based Certification wypracowaną i stosowaną przez DNV GL przy realizacji audytów trzeciej strony.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 dni

Co zyskujesz

Warsztat ten pozwoli uczestnikom wykorzystać audyt jako narzędzie pozwalające na skuteczne rozpoznanie ryzyka, konkretne skomentowanie efektywności systemu zarządzania w kontekście postawionych celów biznesowych oraz identyfikację obszarów wymagających działań naprawczych.

Odbiorcy szkolenia

Odbiorcami szkolenia są wszystkie osoby na co dzień wykonujące czynności audytowe: pełnomocnicy i audytorzy wszystkich systemów zarządzania, liderzyi inżynierowie procesów, kierownicy projektów niezależnie od systemu zarządzania, który audytują.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do metodologii zarządzania ryzykiem
 • Kontekst biznesowy w zarządzaniu ryzykiem
 • Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka
 • Odpowiedź na kluczowe ryzyka, monitorowanie skuteczności zabezpieczeń
 • Planowanie audytu w oparciu o ryzyka biznesowe
 • Techniki audytowe, komunikacja i przebieg audytu
 • Raportowanie, ocena dojrzałości systemu zarządzania ryzykiem
 • Raportowanie, dyskusja: jak „sprzedać” wynik audytu