DNV GL w Polsce

Audytor wewnętrzny BRC IoP Technical Standard

Szkolenie oparte jest o wymagania normy BRC/IoP GLOBAL STANDARD for packaging and packaging materials. Szkolenie kierowane jest do producentów opakowań do żywności pragnących wdrożyć i doskonalić system gwarantujący bezpieczeństwo wytwarzanych przez nich opakowań oraz spełnić najwyższe wymagania higieniczne.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 dni

 • Cena:

  1100 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Czego się dowiesz?

Jak optymalnie zarządzać bezpieczeństwem produkcji przy pomocy standardu BRC IoP?

Co robić w celu utrzymania i ciągłego doskonalenia standardu?  

Co zrobić aby standard BRC IoP przyczyniał się bardziej do bezpieczeństwa produkcji Twojego zakładu?

Jakie są najczęściej popełniane błędy w obszarze zarządzania wdrożonym standardem BRC IoP? 

Jak wygląda proces audytowania? Ćwiczenia warsztatowe.

Odbiorcy szkolenia

Osoby odpowiedzialne za system zarządzania w firmie branży opakowaniowej, które mają za zadanie zbudować system gwarantujący produkcję opakowań bezpiecznych dla żywności i konsumenta. Audytorzy oraz osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami wdrożonego systemu.

Zawartość szkolenia

 • Konstrukcja i wymagania normy.
 • Wymagania prawne.
 • Elementy systemu zarządzania jakością i HACCP oraz specyficzne wymagania BRC/IoP.
 • Zidentyfikowane przez BRC/IoP zagrożenia i zasady ich nadzorowania.
 • Rola audytorów w firmie produkującej opakowania.
 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami.
 • Ocena świadomości pracowników.
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych działań programów wstępnych, operacyjnych programów wstępnych i planów HACCP.
 • Identyfikacja / identyfikowalność elementy wspierające system – jak audytować ten element systemu? - ćwiczenia.
 • Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań - ćwiczenia.
 • Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych - ćwiczenia.
 • Egzamin.