DNV GL w Polsce

Audytor wewnętrzny FSSC 22000:2011

​Licencjonowane szkolenie Audytor wewnętrzny FSSC Zapraszamy do skorzystania z oferty unikatowych kursów dla audytorów posiadających licencję Foundation for Food Safety Certification – organizacji odpowiedzialnej za powstanie i nadzorującej rozwój schematu certyfikacji Food Safety System Certification 22000 : dedykowanych dla firm z branży spożywczej (z wykorzystaniem ISO TS 22002-1) lub dedykowanych branży wytwarzającej opakowania (z wykorzystanie specyfikacji PAS 223:2011).

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 dni

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia z logo FSSC 22000, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Standard FSSC 22000 jest jednym z najnowocześniejszych mechanizmów budowania systemu bezpieczeństwa żywności. 

Szkolenie jest w całości poświęcone budowaniu kompetencji audytorskich w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności. Omawia następującą tematykę: przygotowanie i planowanie audytów wewnętrznych na podstawie zidentyfikowanych ryzyk, skuteczne prowadzenie badania audytowego, wykorzystanie audytu do weryfikacji świadomości pracowników, zasady nadzoru nad procesami, wyrobami, itp. 

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności posiadających wiedzę z zakresu systemu HACCP i pragnących rozwijać swoje kompetencje w kierunku weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Szkolenie  jest dedykowane dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem  żywności, pełnomocników oraz audytorów wewnętrznych których firma jest  certyfikowana na zgodność z tą normą. 

Zawartość szkolenia

 • Rola audytorów w firmie spożywczej – wymagania ISO 22000 i prawa EU oraz specyficzne wymagania FSSC 22000.
 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami.
 • Audyt a inspekcja – skuteczne wykorzystanie różnych metod weryfikacji.
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych działań wstępnych Dobrych Praktyk według  ISO TS 22002-1:2009 lub PAS 223:2011 mających zastosowanie w zależności od branży. 
 • Identyfikacja / identyfikowalność elementów wspierających system – jak audytować ten element systemu.
 • Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań.
 • Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu przez zespół HACCP, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych. 
 • Test.