DNV GL w Polsce

Audytor wewnętrzny ISO 22000:2005

Szkolenie jest kierowane do osób, których zadaniem jest weryfikacja skuteczności posiadanego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Ale także do osób pragnących rozwijać swoją wiedzę w kierunku zarządzania obszarem kontroli procesów i wyrobów ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Szkolenie jest w całości poświęcone budowaniu kompetencji audytorskich w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności. Omawia następującą tematykę: przygotowanie i planowanie audytów wewnętrznych na podstawie zidentyfikowanych ryzyk, skuteczne prowadzenie badania audytowego, wykorzystanie audytu do weryfikacji świadomości pracowników, zasad nadzoru nad procesami, wyrobami oraz weryfikację stosowanej identyfikacji i identyfikowalności w łańcuchu żywnościowym. Uwzględnia także propozycje innych standardów w zakresie wykorzystania narzędzi jakimi są inspekcje, audyty infrastruktury, weryfikacja wiedzy etc.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych za system zarządzania bezpieczeństwem żywności posiadających wiedzę z zakresu systemu HACCP i pragnących rozwijać swoje kompetencje w kierunku weryfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Zawartość szkolenia

 • Rola audytorów w firmie spożywczej – wymagania ISO 22000:2005 i prawa EU
 • Planowanie audytów w oparciu o identyfikację i ocenę ryzyka związanego z wyrobami, procesami
 • Audyt a inspekcja – skuteczne wykorzystanie różnych metod weryfikacji
 • Ocena świadomości pracowników – kluczowego elementu systemu HACCP
 • Weryfikacja skuteczności zastosowanych działań programów wstępnych, operacyjnych programów wstępnych i planów HACCP
 • Identyfikacja / identyfikowalność elementy wspierające system – jak audytować ten element systemu
 • Niezgodności, analiza przyczyn, działania korekcyjne i korygujące, weryfikacja skuteczności wdrożenia działań
 • Analiza wyników audytów i formułowanie danych do przeglądu systemu przez zespół HACCP, wniosków dla zarządu firmy i podstawy do planowania kolejnych audytów wewnętrznych