DNV GL w Polsce

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy OHSAS 18001:2007 / PN-N-18001:2004

Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych. Szkolenie to nie zawiera w swoim programie omówienia wymagań norm OHSAS 18001 / PN-N-18001.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 dni

 • Cena:

  1000 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Zrozumienie roli audytów wewnętrznych audytów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w doskonaleniu organizacji oraz poznanie metody i sposobu ich przygotowania i dokumentowania. 

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Osoby, którym powierzone zostanie przeprowadzenie audytów wewnętrznych w organizacji. Osoby pracujące lub zamierzające pracować w służbie BHP, chcące doskonalić metody swojej pracy.

Zawartość szkolenia

 • Podstawy systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy 
 • Dokumentacja i zapisy systemu
 • Audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Techniki audytowania 
 • Spostrzeżenia audytowe: niezgodności, obserwacje
 • Planowanie i realizacja audytu
 • Raport z audytu wewnętrznego
 • Działania paudytowe 
 • Egzamin