DNV GL w Polsce

Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg. norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004/ OHSAS 18001:2007/ ISO 45001:2018

Szkolenie to obejmuje pełen zakres wiedzy, która pozwala na efektywne przeprowadzenie audytów wewnętrznych systemów zintegrowanych w obszarze norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2008.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Skontaktuj się z nami
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
ISO 2015 revisione - Come possiamo aiutarti

Training Information

 • Długość szkolenia:

  3 dni

 • Cena:

  1500 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania zaświadczenia , przerw kawowych oraz lunchu.

Terminy szkolenia

Data
Lokalizacja

Co zyskujesz

Zapoznanie się z wymaganiami trzech norm oraz z wytycznymi do audytowania zawartymi w normie ISO 19011. Część warsztatowa dostarczy praktycznej wiedzy związanej z całym procesem przeprowadzenia audytu wewnętrznego, wywiadów audytowych i tworzenia dokumentacji poaudytowej.

Odbiorcy szkolenia

Szkolenie skierowane do audytorów systemów zarządzania (ISO 9001:2015 lub ISO 14001:2015 lub OHSAS 18001:2007 / PN-N-18001:2004), przyszłych audytorów oraz kandydatów na audytorów zintegrowanego systemu zarządzania.

Zawartość szkolenia

 • Przedstawienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2008 w świetle audytowania zintegrowanego systemu zarządzania
 • Techniki przeprowadzania audytu zintegrowanego systemu zarządzania - rola audytorów w zespole audytującym
 • Przygotowanie do audytu wybranego obszaru systemu zarządzania
 • Planowanie audytu
 • Powiadamianie o audycie
 • Przygotowywanie list kontrolnych
 • Zasady raportowania po audycie - przygotowanie dokumentacji poaudytowej
 • Działania korygujące jako wytyczne do doskonalenia systemu zarządzania
 • Egzamin