DNV GL w Polsce

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2005 (rejestrowane w IRCA ref: A17325)

Szkolenie przygotowuje do pełnienia roli audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  5 dni

 • Cena:

  3250 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, opłaty egzaminacyjnej, wydania certyfikatu / listu informacyjnego, przerw kawowych oraz lunchu.

Co zyskujesz

Zrozumienie istoty przeprowadzania audytów systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ich rolę w doskonaleniu organizacji. Poznanie wytycznych do prowadzenia audytów zawartych w normie ISO 19011, ISO 17021, które umożliwią samodzielne prowadzenie audytów w roli audytora wiodącego. Szkolenie rejestrowane jest w IRCA (International Register of Certificated Auditors ref: A17061) i spełnia wymogi formalne IRCA, co pozwala uznać jego zakres i wynik przez każdą stronę, a także stanowi potwierdzenie, że zostało ono zrealizowane zgodnie z zasadami szkolenia audytorów na całym świecie.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zaangażowane w budowę i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz osoby, którym powierzone zostanie prowadzenie audytów w organizacji lub osoby pragnące realizować audyty strony trzeciej, np. w imieniu jednostek certyfikacyjnych.

Zawartość szkolenia

 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji - czym jest i czemu służy?
 • Czym jest i czemu służy audyt?
 • Podejście procesowe
 • Norma ISO 27001 - cel i wymagania
 • Planowanie audytu
 • Przebieg audytu - symulacje 
 • Raportowanie i działania poaudytowe
 • Egzamin IRCA

Dodatkowe informacje

Ocena uczestników dokonywana jest w systemie ciągłym, podczas każdego dnia szkolenia oraz na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie "zamkniętej książki" ostatniego dnia szkolenia.

Pozytywne ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów do ubiegania się o uzyskanie statusu audytora wiodącego IRCA.

W celu uzyskania dostępu do informacji oferowanych przez IRCA, należy zarejestrować swój certyfikat na stronie www.irca.org

Warunki uczestnictwa

Od uczestników szkolenia wymagane jest posiadanie wiedzy z zakresu: 

 1. Systemy zarządzania:
  • Rozumienie Cyklu PDCA ( Plan, Do, Check, Act)   
 2. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji - znajomość zasad, pojęć  i koncepcji: 
  • Świadomość znaczenia bezpieczeństwa informacji 
  • Przypisania odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji 
  • Określenia zaangażowania kierownictwa i interesów zainteresowanych stron 
  • Podkreślenia wartości społecznych 
  • Wykorzystania wyników oceny ryzyka przy ustalaniu właściwego sposobu monitorowania ryzyk w celu osiągnięcia ich akceptowalnego poziomu 
  • Włączenia bezpieczeństwa jako istotnego elementu sieci informacyjnej i systemów 
  • Aktywnego zapobiegania i wykrywania przypadków naruszenia bezpieczeństwa informacji 
  • Zapewnienia kompleksowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem  informacji 
  • Ciągłej oceny bezpieczeństwa informacji wraz z wdrożeniem stosownych zmian
 3. ISO/IEC 27001 
  • Wymagań normy ISO/IEC 27001( wraz z normą ISO/IEC 27002) oraz powszechnie stosowanych terminów i pojęć zawartych w normie ISO/IEC 27000