DNV GL w Polsce

Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (rejestrowane w IRCA ref: A17898)

5-dniowe szkolenie daje uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do przygotowania i prowadzenia audytów systemu zarządzania jakością.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  5 dni

 • Wymagania wstępne:

  Zalecane jest posiadanie wiedzy na temat: Cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act), zależności między zarządzaniem jakością i zadowoleniem klienta, struktury i wymagań HLS, wymagań normy ISO 9001:2015.

 • Cena:

  3500 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, opłaty egzaminacyjnej, wydania certyfikatu / listu informacyjnego, przerw kawowych i obiadu.

 • Termin
  Dodaj do kalendarza 2018/01/08 09:00 2018/01/12 18:00 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 (rejestrowane w IRCA ref: A17898) 5-dniowe szkolenie daje uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do przygotowania i prowadzenia audytów systemu zarządzania jakością.
  https://www.dnvgl.pl/training/audytor-wiodacy-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-9001-2015-rejestrowane-w-irca-ref-a17898--65962
  Dodajesz tylko szkolenie do kalendarza, pamiętaj, aby zarejestrować się na szkolenie.
  Gdynia false YYYY/MM/DD akeGphYOczrmtQTfhmEQ22349

Terminy szkolenia

Data
Lokalizacja
Data
8 - 12.01.2018 r.
Lokalizacja
Gdynia

Co zyskujesz

Szkolenie zapewnia uczestnikom wiedzę i umiejętności wymagane do prowadzenia audytów systemów zarządzania wewnętrznych i zewnętrznych, opartych na ISO 9001:2015 oraz wytycznych ISO 19011 (audyty pierwszej i drugiej strony) i ISO 17021 (audyty trzeciej strony). Kurs jest zarejestrowany w IRCA (International Register of Certificated Auditors, ref: A17898) i spełnia wymogi formalne dla osób zainteresowanych rejestracją w IRCA lub innymi schematami rejestracji audytorów.

Odbiorcy szkolenia

Osoby zainteresowane prowadzeniem audytów systemu zarządzania jakością pierwszej, drugiej i trzeciej strony –wewnętrznych, klientowskich (dostawców) oraz certyfikacyjnych. Kurs daje zrozumienie i wiedzę jak wygląda audyt z perspektywy jednostki certyfikacyjnej.

Główne punkty programu szkolenia

 • System zarządzania – czym jest, czemu służy, z uwzględnieniem HLS
 • Czym jest i czemu służy audyt
 • Myślenie oparte na ryzyku
 • Norma ISO 9001:2015 – cel i wymagania z perspektywy audytu
 • Jak planować i przeprowadzić audyt (symulacje)
 • Komunikacja w czasie audytu
 • Wartość dodana – raportowanie, działania poaudytowe
 • Egzamin IRCA

Dodatkowe informacje

Ocena uczestników dokonywana jest w systemie ciągłym, podczas każdego dnia szkolenia oraz na podstawie egzaminu przeprowadzanego w formie "zamkniętej książki" ostatniego dnia szkolenia.

Pozytywne ukończenie szkolenia jest jednym z kryteriów do ubiegania się o uzyskanie statusu audytora wiodącego IRCA. W celu uzyskania dostępu do informacji oferowanych przez IRCA, należy zarejestrować swój certyfikat na stronie www.irca.org.