DNV GL w Polsce

Audyty behawioralne. Kultura bezpieczeństwa.

​Szkolenie pozwala poznać cechy pożądanej, pozytywnej kultury bezpieczeństwa w organizacji przez pryzmat jej powiązań z procesem kształtowania bezpiecznych zachowań i postaw pracowników.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  2 x 3godz.

 • Cena:

  350 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

Co zyskujesz

Zrozumienie istoty nowoczesnego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem pracy, poprzez wypracowanie nowego sposobu komunikacji w obszarze BHP, gdzie kluczowym elementem jest człowiek, jego postawy, nawyki i świadomość. 

Odbiorcy szkolenia

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie i monitorowanie systemu zarządzania bhp. Osoby, którym powierzone zostały obowiązki koordynatorów, managerów ds. BHP lub wypełniające zadania służby BHP. Osoby na stanowiskach kierowniczych (nadzór bezpośredni i wyższy).

Zawartość szkolenia

 • Kultura bezpieczeństwa a zachowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji
 • Cechy pożądane w wysokiej kulturze bezpieczeństwa w organizacji
 • Rola przywództwa w kształtowaniu i zmianie bezpiecznych zachowań wśród pracowników
 • Wpływ uznania i pozytywnej motywacji na wzmocnienie inicjatywy zmiany zachowań
 • Komunikacja w obszarze BHP