DNV GL w Polsce

Gospodarka materiałami i substancjami niebezpiecznymi (REACH)

​Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi stanowi istotny element systemów zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zagadnienie to jest przedmiotem wielu uregulowań prawnych na poziomie krajowym i europejskim.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się
UDOSTĘPNIJ:
DRUKUJ:
Partner with DNV GL

Training Information

 • Długość szkolenia:

  4 godz.

 • Cena:

  350 zł netto

 • Dodatkowe informacje:

  Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych oraz wydania zaświadczenia.

Zarządzanie niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami chemicznymi stanowi istotny element systemów zarządzania środowiskowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy. Zagadnienie to jest przedmiotem wielu uregulowań prawnych na poziomie krajowym i europejskim.

Co zyskujesz:

Możliwość spojrzenia na ten temat nie tylko przez pryzmat coraz dalej idących wymagań prawnych, ale również jako szansę biznesową. Szczególnie z uwagi na fakt, iż lista chemikaliów, które ze względu na swoje właściwości zostaną wyeliminowane z powszechnego użytku będzie się w przyszłości poszerzać. Warto zatem z wyprzedzeniem przygotować się do nadchodzących zmian i zastanowić się nad alternatywami.

Odbiorcy szkolenia:

Osoby zajmujące się ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, osoby odpowiedzialne za magazynowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych, audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania

Zawartość szkolenia:

 • Substancje niebezpieczne w różnych kontekstach prawnych,
 • Wymagania Rozporządzenia REACH w odniesieniu do stosujących substancje i mieszaniny chemiczne,
 • Wymagania Rozporządzenia CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do stosujących substancje i mieszaniny chemiczne,
 • Stosowanie niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych,
 • Ograniczenia w stosowaniu niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych – przyszłość oraz możliwości zastępowania

Szkolenie w wersji "distance learining"