DNV w Polsce

Green Belt

Green Belt szkolenie

Green Belt to kluczowa osoba programu Lean Six Sigma, a będąc liderem zespołu doskonalącego proces bierze aktywny udział we wdrażaniu metodologii w firmie stosując przyjęty model rozwiązywania problemów, kluczowe narzędzia analizy statystycznej oraz narzędzia z obszaru zarządzania projektem i angażowania ludzi.Co zyskujesz


Warsztat Green Belt daje solidną podstawę do zrozumienia ogólnej koncepcji Lean i Six Sigma przy szerokim zastosowaniu narzędzi statystycznych. Warsztat rozwija umiejętności budowania zespołu projektowego, definiowania zakresu, problemu i celu, identyfikowania Klienta procesu, mapowania, ustalania system miar dla procesu, identyfikowania przyczyny zmienności, projektowania nowego rozwiązania i ustalania potencjalnych ryzyk oraz tworzenia planu kontroli i wdrażania planowanych zmian w procesie.

Zawartość szkolenia

 •  Wprowadzenie do metodologii Six Sigma,
  Model DMAIC,
 • Kryteria wyboru projektu i priorytetyzacji,
 • Narzędzia QFD i CTQ Drill Down Tree,
 • Project charter i dokumentacja projektowa,
 • DCP - Plan zbierania danych,
 • Test-Retest,
 • MSA – analiza systemu pomiarowego,
 • GR&R i AR&R – analiza systemu pomiarowego, 
 • Ustalanie celu projektu, Benchmarking,
 • Minitab – analizy statystyczne,
 • Brains Variable Control charts – wykresy kontrole dla danych ciągłych,
 • Attribute Control charts – wykresy kontrole dla danych dyskretnych torming & Fishbone & Pareto,
 • Analiza ryzyk i plan reakcji,
 • FMEA & RMP & Force Field Analysis

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

5 dni

Cena:

6550 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, wydanie zaświadczenia uczestnictwa, przerwy kawowe, lunch.Co zyskujesz


Warsztat Green Belt daje solidną podstawę do zrozumienia ogólnej koncepcji Lean i Six Sigma przy szerokim zastosowaniu narzędzi statystycznych. Warsztat rozwija umiejętności budowania zespołu projektowego, definiowania zakresu, problemu i celu, identyfikowania Klienta procesu, mapowania, ustalania system miar dla procesu, identyfikowania przyczyny zmienności, projektowania nowego rozwiązania i ustalania potencjalnych ryzyk oraz tworzenia planu kontroli i wdrażania planowanych zmian w procesie.

Zawartość szkolenia

 •  Wprowadzenie do metodologii Six Sigma,
  Model DMAIC,
 • Kryteria wyboru projektu i priorytetyzacji,
 • Narzędzia QFD i CTQ Drill Down Tree,
 • Project charter i dokumentacja projektowa,
 • DCP - Plan zbierania danych,
 • Test-Retest,
 • MSA – analiza systemu pomiarowego,
 • GR&R i AR&R – analiza systemu pomiarowego, 
 • Ustalanie celu projektu, Benchmarking,
 • Minitab – analizy statystyczne,
 • Brains Variable Control charts – wykresy kontrole dla danych ciągłych,
 • Attribute Control charts – wykresy kontrole dla danych dyskretnych torming & Fishbone & Pareto,
 • Analiza ryzyk i plan reakcji,
 • FMEA & RMP & Force Field Analysis

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
30 - 31.05 + 5 - 7.06.2019 r.
Lokalizacja
Katowice
Data
17 - 19.06 + 26 - 27.06.2019 r.
Lokalizacja
Gdynia
Data
21 - 23.10 + 28 - 29.10.2019 r.
Lokalizacja
Katowice
Data
3 - 5.12 + 9 - 10.12.2019 r.
Lokalizacja
Katowice