DNV GL w Polsce

ISO 45001:2018 a OHSAS - kluczowe różnice

ISO 45001 a OHSAS 18001 - kluczowe różnice DNV GL

(w oparciu o ISO 45001:2018 – „System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania z wytycznymi stosowania”)

W związku z wydaniem pierwszej międzynarodowej normy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018, firmy obecnie certyfikowane na zgodność z OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004 czekają znaczące zmiany. Szkolenie to powstało, aby pomóc w zrozumieniu kluczowych wymagań określonych w nowej normie ISO 45001 ze szczególnym naciskiem na kluczowe zmiany w porównaniu z wymaganiami określonymi w normie OHSAS 18001: 2007. Szkolenie  skierowane do osób, które już mają system zarządzania BHP.

Co zyskujesz


 • Wiedzę z pierwszej ręki potrzebną Tobie i Twojej firmie by dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań normy ISO 45001 o nowej strukturze ramowej;
 • Nowe wymagania i znaczące zmiany wynikające ze struktury ramowej HLS oraz odnoszące się do specyfiki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zrozumienie powodów powstania nowej normy;
 • Lepsze zrozumienie korzyści i możliwości, jakie daje nowa norma.

Odbiorcy szkolenia


Odbiorcami szkolenia są menedżerowie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierownicy wyższego i średniego szczebla, menedżerowie zrównoważonego rozwoju, pełnomocnicy, specjaliści oraz członkowie zespołów odpowiedzialnych za dostosowanie systemu do nowych wymagań, a także trenerzy i konsultanci, którym potrzebna jest podstawowa wiedza związana ze skutkami zmian wprowadzonych przez nową normę 45001.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do normy ISO 45001:2016,
 • ISO 45001:2016 – struktura normy,
 • Kluczowe zmiany w ISO 45001 w porównaniu do OHSAS 18001,
 • Migracja z OHSAS 18001 do ISO 45001.

Kontakt:

Chcesz wziąć udział w tym szkoleniu?

Zapisz się

Chcesz otrzymywać Newsletter DNV GL?

Zapisz się

Długość szkolenia:

1 dzień

Cena:

600 zł netto

Dodatkowe informacje:

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena obejmuje koszty: materiałów szkoleniowych, wydania certyfikatu / zaświadczenia, przerw kawowych oraz obiadu.

W związku z wydaniem pierwszej międzynarodowej normy systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018, firmy obecnie certyfikowane na zgodność z OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004 czekają znaczące zmiany. Szkolenie to powstało, aby pomóc w zrozumieniu kluczowych wymagań określonych w nowej normie ISO 45001 ze szczególnym naciskiem na kluczowe zmiany w porównaniu z wymaganiami określonymi w normie OHSAS 18001: 2007. Szkolenie  skierowane do osób, które już mają system zarządzania BHP.

Co zyskujesz


 • Wiedzę z pierwszej ręki potrzebną Tobie i Twojej firmie by dostosować system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań normy ISO 45001 o nowej strukturze ramowej;
 • Nowe wymagania i znaczące zmiany wynikające ze struktury ramowej HLS oraz odnoszące się do specyfiki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Zrozumienie powodów powstania nowej normy;
 • Lepsze zrozumienie korzyści i możliwości, jakie daje nowa norma.

Odbiorcy szkolenia


Odbiorcami szkolenia są menedżerowie bezpieczeństwa i higieny pracy, kierownicy wyższego i średniego szczebla, menedżerowie zrównoważonego rozwoju, pełnomocnicy, specjaliści oraz członkowie zespołów odpowiedzialnych za dostosowanie systemu do nowych wymagań, a także trenerzy i konsultanci, którym potrzebna jest podstawowa wiedza związana ze skutkami zmian wprowadzonych przez nową normę 45001.

Zawartość szkolenia

 • Wprowadzenie do normy ISO 45001:2016,
 • ISO 45001:2016 – struktura normy,
 • Kluczowe zmiany w ISO 45001 w porównaniu do OHSAS 18001,
 • Migracja z OHSAS 18001 do ISO 45001.

Terminy szkolenia

Data Lokalizacja
Data
30.09.2019 r.
Lokalizacja
Gdynia